IVANA BANFIĆ
VJERUJEM
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | SUFINANCIRANJE DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA (RADNE BILJEŽNICE I SL.)
SUFINANCIRANJE DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA (RADNE BILJEŽNICE I SL.)
Općina Nedelišće, u školskoj godini 2024./2025. sufinancirat će druge obrazovne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Nedelišće.
Spomenuto se odnosi na bilježnice, radne bilježnice i zbirke zadataka za obvezne i izborne nastavne predmete, likovne mape, geografski atlas za osnovnu školu, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za nastavu tehničke kulture i dr., koje su osnovne škole objavile na svojim internetskim stranicama.
Roditelji (skrbnici) učenika osnovnih škola ostvaruju pravo na sufinanciranje drugih obrazovnih materijala u iznosu do 50,00 eura, a roditelji (skrbnici) učenika srednjih škola u iznosu do 70,00 eura na osnovu dostavljenog zahtjeva i računa.
Spomenuto pravo ne ostvaruju roditelji (skrbnici) učenika kojima će se drugi obrazovni materijali sufinancirati ili financirati po drugoj osnovi.
Roditelji (skrbnici) učenika kojima će se drugi obrazovni materijali djelomično financirati odnosno sufinancirati po nekoj drugoj osnovi ostvaruju pravo da im se iz proračuna Općine Nedelišće sufinancira preostali dio troškova do prije navedenog iznosa.
Ukoliko je roditelj (skrbnik) za nabavu drugih obrazovnih materijala utrošio manji iznos od prije navedenog iznosa, roditeljima (skrbnicima) će biti isplaćen utvrđeni umanjeni iznos.
Pravo na sufinanciranje ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva osobno, poštom ili putem sustava HRcity putem linka https://uprava.hrcity.hr/, a detaljnije upute o ostvarivanju prava zajedno s obrascem zahtjeva objavljene su na web stranici Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr te u sustavu HRcity https://uprava.hrcity.hr/.

10.07.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International