PARNI VALJAK
SUNČANOM STRANOM
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | OBAVIJEST IZ OPĆINE SELNICA
OBAVIJEST IZ OPĆINE SELNICA
Poštovani mještani Općine Selnica,
 
ovih dana na vaše adrese pristižu ugovori o korištenju usluge javne odvodnje – pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje.
 
Mnogi od vas su nas već kontaktirali i zamolili tumačenje ugovora jer mnoge stvari nisu jasno definirane i mnogi od vas isti ne žele potpisati. Slažem se da ugovor nije jasan.
 
Povodom toga kontaktirao sam direktoricu Međimurskih voda, gospođu Glavina, i prenio joj vaše upite vezane za plan pražnjenja u kojem se navodi da je isti do četiri puta godišnje, što je za većinu kućanstava premali broj odvoza. Gospođa Glavina je na to usmeno izjavila kako će se do kraja tekuće godine (tj. do kraja 2024.) svim kućanstvima odvoziti otpadne vode prema potrebi, bez ograničenja. U međuvremenu je, u utorak, 25.6.2024.,  rukovoditeljica regulatornih poslova Međimurskih voda poslala dopis s pojašnjenjem članka Ugovora koji se odnosi na pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda, te isti prenosim u cijelosti:
 
U nastavku dostavljamo pojašnjenje članka 5. Ugovora o korištenju usluge javne odvodnje – pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, kako ne bi bilo nejasnoća prilikom potpisivanja Ugovora.
 
U ovom prvotnom razdoblju do postizanja pune funkcionalnosti rada Pročistača otpadnih voda Mursko Središće, dakle do kraja 2024. godine, plan pražnjenja je definiran do 4 puta godišnje, međutim on će se kasnije svakako mijenjati. Razlog što ga nismo odmah definirali detaljnije je taj što u ovom trenutku to nije moguće jer plan pražnjenja možemo izraditi temeljem potreba i iskustva na terenu, a važan kriterij je i da li će se odvoziti na Pročistač otpadnih voda u Čakovcu ili u Murskom Središću.
 
Stoga je u stavku 2. navedeno da ukoliko se izmijeni Plan pražnjenja, izmjene donosi javni isporučitelj vodnih usluga posebnom odlukom te će isti biti pravodobno dostavljen korisnicima vodnih usluga odnosno objavljen na internet stranici isporučitelja vodnih usluga.
 
Molimo korisnike vodnih usluga za razumijevanje te suradnju da zajedno napravimo Plan pražnjenja koji će biti koristan svima, s ciljem da se usluga obavi do kraja odnosno kako je to navedeno u stavku 3. čl. 5. Ugovora, da se pravilno izvrši pražnjenje, a ono je izvršeno ukoliko se tijekom godine cjelokupna količina otpadne vode iz individualnih sustava odvodnje isprazni i odveze u odgovarajućim vremenskim razmacima.
 
„Cjelokupna količina otpadne vode“ je količina izmjerena vodomjerom, dakle ukoliko je potrošač tijekom godine utrošio 120 m3 vodoopskrbe, za toliko će se kubika izvršiti odvodnja otpadnih voda.
Članak 5.
Plan pražnjenja: do četiri puta godišnje.
Ukoliko se izmijeni Plan pražnjenja, izmjene donosi javni isporučitelj vodnih usluga posebnom odlukom te će isti biti pravodobno dostavljen korisnicima vodnih usluga odnosno objavljen na internet stranici isporučitelja vodnih usluga.
Smatra se da je pražnjenje izvršeno u skladu s planom pražnjenja ukoliko se tijekom godine cjelokupna količina otpadne vode iz individualnih sustava odvodnje isprazni i odveze u odgovarajućim vremenskim razmacima.
 
Pozivamo vas da dostavite potpisane ugovore, kako bismo što prije i kvalitetnije mogli početi s obavljanjem usluge.
 
S poštovanjem,
                                                                                                          Direktorica:
    mr.sc. Sunčana Glavina, dipl.oec.“
 
 
  
Nadalje, 25.6. održana je sjednica  Općinskog vijeća Općine Selnica na kojoj sam pokrenuo raspravu na tu temu.  Vijećnik Josip Bogdan je naglasio kako potpisani ugovor ima obvezujuću i pravnu težinu i da bi bilo potrebno prvo točno definirati sve uvjete pa tek onda potpisati isti te je predložio da se Međimurskim vodama uputi zahtjev za izradu anketnog upitnika u kojem će svako kućanstvo ispuniti relevantne podatke za izradu ugovora. Prihvatio sam prijedlog te vas ovim putem obavještavam kako ćemo Međimurskim vodama uputiti zahtjev za izradu obrasca za svako kućanstvo u kojem će se navesti veličina sabirne jame i broj potrebnih odvoza otpadnih voda kroz razdoblje od jedne godine.
Naime, neka kućanstva imaju sabirne jame od 2 m3 dok neki imaju do 30 m3. Stoga ne vidim logiku definiranja odvoza od 4 puta godišnje jer netko će trebati odvoz svaki mjesec, a netko možda dva puta godišnje!
 
Želim još napomenuti kako smo danas ujutro dobili upit iz Međimurskih voda o broju potpisanih ugovora, uz navođenje da se s 1.7. kreće u odvoz otpadnih voda i da odvoza za one koji ne potpišu ugovor – NEMA!
 
Napominjem samo da je protupravno naplatiti uslugu koja se ne koristi, to je u ovom slučaju odvoz otpadnih voda. Ukoliko ćemo svi, uz cijenu potrošnje voda,  plaćati i odvoz otpadnih voda, onda se očekuje da se taj odvoz i izvrši! A ne da se prijeti da odvoza neće biti. Za navedeno postoje i pravne mjere.
 
Ovim putem pozivam Međimurske vode da se priklone stavu Općinskog vijeća i dostave upitnik u kojem će kućanstvo navesti najvažnije parametre, kao što su veličina sabirne jame, udaljenost sabirne jame od pristupnog puta za komunalno vozilo i sl., te da se temeljem toga izrade individualni ugovori ili da se točno ne definira broj odvoza, već da to bude prema potrebi, ili se definira do 12 puta godišnje (znači jednom mjesečno za one koji imaju manji obujam sabirnih jama).
 
Ujedno pozivam mještane da ne potpisuju ugovore dok se isti ne definira na način koji će odgovarati korisnicima usluga, odnosno svim potrošačima s područja Općine Selnica.
(Mještani koji su već dostavili ugovore u ured Općine se neće dostavljati Međimurskim vodama).

26.06.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International