TIHOMIR KOŽINA
VODI ME
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca s ukupno 7 točaka Dnevnog reda. Sjednici je na samom početku  prisustvovalo 18 vijećnika.

Kako je na konferenciji za novinare održanoj prije same sjednice kazala  gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini, Prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna Grada  donosi  povećanje rashodovne strane na 74.304.024,41 eura, odnosno 11.493.506,06 eura više nego što je planirano osnovnim Proračunom za 2024. godinu. Povećanja se naravno planiraju i na prihodovnoj strani  i to povećanjem prihoda proračuna za 8.345.223,19 eura i povećanjem primitaka od zaduživanja u iznosu od 1.200.000,00 eura. U okviru prihoda, porezni  su u iznosu od 2.620.199,71 eura, a  prihodi iz EU fondova, državnog i županijskog proračuna u iznosu od 5.450.696,69 eura. Tome treba pribrojiti i pozitivni preneseni rezultat, koji je nakon pokrivanja manjka iz prethodnih razdoblja rezultirao viškom od 1.753.368,37 eura.

„Ovo povećanje usmjereno je u najvećoj mjeri prema investicijama, od kojih izdvajam rekonstrukciju ulice Gornji Vidovec u Ivanovcu, rekonstrukciju raskrižja u kružno raskrižje u ulici Stjepana Radića i rekonstrukciju Uske ulice. Aktivnosti Park Martane i rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Ivanovcu nove su aktivnosti za koje se planira 520.000 eura. Kod izgradnje objekata, planirano je povećanje sredstava za 3,7 milijuna eura, od čega je najveći iznos planiran za rekonstrukciju i dogradnju II. osnovne škole, koji je spreman za prijavu preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.  Povećana su i sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, dodatnih 254 tisuće eura utrošit će se za ulaganja u nerazvrstane ceste, održavanje javnih i zelenih površina, nabava urbane opreme, trošak i održavanje javne rasvjete, otplata mjesečnih rata za modernizaciju javne rasvjete.“, objasnila je čakovečka gradonačelnica.

Plan izdataka za otplatu glavnica i kamata za dugoročne kredite Grada ostaje isti i odvija se redovno, u skladu s otplatnim planovima

„Napominjem da smo prije dva mjeseca završili s otplatom još jednog kredita koji je realiziran za investicije (školska dvorana Ivanovec), tako da su trenutno u otplati dva dugoročna kredita i to kredit za ceste koji je utrošen tijekom 2017. godine (čija će otplata također završiti do kraja ove godine) i kredit za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., realiziran tijekom 2021. i 2022. godine, s rokom otplate 31. 12. 2036. godine. Otplata novog kredita koji se realizira tijekom prošle i do kraja ove godine za investicije komunalne infrastrukture  počet će u siječnju 2025. godine.“ kazala je gradonačelnica.

Povećanje rashoda za zaposlene dijelom se pokriva iz proračuna Grada (vrtići, Centar za kulturu i Knjižnica) ili iz Državnog proračuna (osnovne škole). Povećanja su rezultat završetka kolektivnog pregovaranja, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini.

„Pozitivni rezultat poslovanja Grada, kao i uspješne prijave na europske i državne fondove, omogućuju nam da krenemo u provedbu investicija koje nismo planirali osnovnim proračunom. Također, za neke smo osigurali vanjske izvore financiranja, odnosno sufinanciranja te smo ih ovim rebalansom uvrstili na rashodovnoj, ali i prihodovnoj strani.“, istakla je gradonačelnica.

Prve dvije točke dnevnog reda, Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2024. i  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. prihvaćene su većinom glasova, a pred vijećnicima na čelu s predsjednikom GV-a Josipom Vargom našli su se i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024., zatim Programi održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti, javnih potreba u sportu, u tehničkoj kulturi,  socijalnoj zaštiti te  Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024., kao i Prijedlog Prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP Čakovec za 2024.godinu, te  Prijedlog Prethodne Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

Poticaji za nekretnine i sunčane elektrane

Gradsko vijeće prihvatilo je i Prijedlog Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina (starih kuća) na području mjesnih odbora Grada Čakovca za 2024.  te  Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2024.

Grad Čakovec nastavlja s davanjem poticaja za kupnju nekretnina u ruralnih područjima Grada Čakovca (mjesnim odborima), nastoji mladim obiteljima pomoći u stvaranju svog doma. Na natječaj će se moći javiti svi korisnici koji su kupili nekretninu (staru kuću) na području mjesnih odbora u razdoblju od 5. 10. 2023. godine pa do dana prestanka javnog natječaja u 2024.godini. Mogu dobiti potporu u iznosu od najviše 6.000,00 eura. Kupljena nekretnina u trenutku prijave na javni natječaj mora biti u vlasništvu prijavitelja, a kriteriji su prebivalište na području Grada Čakovca, broj djece i imovinski status. U Proračunu je za ovu namjenu osigurano 46.000.00 eura.

Za sufinanciranje solarnih panela u domaćinstvima predviđeno je 33.000,00 eura. čime se želi  građane potaknuti na korištenje obnovljivih izvora energije te smanjenje režijskih troškova za kućanstva na području grada. Bespovratna sredstva dodjeljivala bi se korisnicima, fizičkim osobama s prebivalištem na područja grada a koji su na svojoj obiteljskoj kući izgradili sunčanu elektranu za proizvodnju električne energije u kućanstvu, za vlastitu potrošnju tijekom ove godine odnosno koji su u postupku izgradnje iste. Prema javnom pozivu predviđeno je sufinanciranje u iznosu do 50 % ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 2.000,00 eura po kućanstvu.

 

13.06.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International