BETI JURKOVIĆ
LJETNA NOĆ
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Zaključci 72. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
Zaključci 72. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
1.Tvrtka Bioinstitut d. o. o. iz Čakovca izvršila je ispitivanje uzorka vode iz prirodnog izvora „Curek“ koji se nalazi na Šetnici svete Barbare uz rijeku Muru i izvora pitke vode u Hlapičini. Njihovo mišljenje je da prema ispitanim parametrima uzorak vode ODGOVARA odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju i odredbama Pravilnika o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti analize vode za ljudsku potrošnju.
 
2.Zadužuje se savjetnica za pripremu, vođenje projekata i EU fondova da se zatraži ponuda za vođenje javne nabave te aktivnosti promidžbe i vidljivosti i za podršku u upravljanju što podrazumijeva izradu ZNS-ova, moguća pojašnjenja, moguće izmjene u projektu te izrada završnog izvješća za projekt Energetska obnova sportske dvorane u Murskom Središću.
3.Zrinska garda Čakovec – prihvaća se ponuda za otkup 3 komada knjige pod naslovom „Tko je tko u obitelji Zrinski“ u iznosu od 15,00 eur/kom za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće.
 
4.NK „Plavi“ Peklenica – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 2.000,00 eura, a prema Ugovoru o financiranju projekata/programa/manifestacija udruga.
 
5.Koraci u život – pomoć za Karlu Hergotić – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 300,00 eura
 
6.VMO Križovec – prima se na znanje zapisnik sa sjednice Mjesnog odbora Križovec.
 
7.Škola nogometa Rudar Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se financiranje autobusa u iznosu od 2.034,00 eura za odlazak na međunarodni turnir „Crikvenica Cup“
 
8.DVD Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe daje se suglasnost za kupnju kosilice za održavanje terene za potrebe rada s djecom, vježbanja i treniranja članova DVD-a Mursko Središće. Navedeno će se financirati iz kapitalnih sredstava za dobrovoljna vatrogasna društva.
 
9.Humana nova – prihvaća se ponuda za kupnju i tisak majica za mimohod predškolaraca i završnu priredbu Dječjeg vrtića Maslačak Mursko Središće u iznosu od 659,68 eura.  
 
10.Međimurske vode d.o.o. – prihvaća se ponuda za izvedbu priključka na vodovodni sustav na lokaciji – groblje Križovec Peklenica u iznosu od 1.452,74 eura.
 
11.Međimurska sportska mreža – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 100,00 eura za izradu prvog nogometnog časopisa u Međimurju
 
12. Miners MC, Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo nad ljeto moto susretom pod nazivom „24th Hammer Meeting“ u iznosu od 500,00 eura.
13. Temeljem pristiglog pismena u vezi prometovanja velikom brzinom iz pravca Sv. Martina prema Hlapičini i obrnuto zatraženo je od Grada da reagira te se sukladno tome Grad očituje: Grad Mursko Središće već je prije pokrenuo tehničke postupke u cilju smanjenja brzine na toj dionici te će se uskoro postaviti vibro trake na ulasku i izlasku iz naselja što bi trebalo rezultirati smanjenjem brzine. Pozivaju se učesnici u prometu da poštuju prometne znakove i ograničenje brzine jer je to jedini siguran način kako bi se prevenirali ili spriječili neželjeni događaji, prometne nesreće, oštećenje imovina, ozljeđivanje osoba s čak mogućim fatalnim posljedicama.
 
14. Temeljem zamolbe stanovnika ulice Rade Končara Mursko Središće,  a također kako navode zbog prevelike brzine prometovanja zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za izradu elaborata u svrhu postavljanja dva usporivača prometa te će se isti nakon pribavljene dokumentacije i postaviti. Pozivaju se učesnici u prometu da poštuju prometne znakove i ograničenje brzine jer je to jedini siguran način kako bi se prevenirali ili spriječili neželjeni događaji, prometne nesreće, oštećenje imovina, ozljeđivanje osoba s čak mogućim fatalnim posljedicama.
 
15.Serjojnske mame i bebe – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo nad provođenjem kreativne radionice o recikliranju tekstila u iznosu od 187,50 eura
 
16. Serjojnske mame i bebe – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo nad  „Kampom rolanja“ u iznosu od 200,00 eura
 
17. Temeljem zamolbe Mjesnog odbora Hlapičina, a obzirom što u naselju Hlapičina veliki dio kućanstava koristi postojeći mjesni vodovod i vodu postoji osoba koja sakuplja mjesečnu naknadu za korištenje vode. Gradonačelnik donosi odluku da naknada za tu osobu od 01. srpnja 2024. godine iznosi 70,00 eura mjesečno neto.   
 
 
 
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

06.06.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International