TOŠE PROESKI
VEŽI ME ZA SEBE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Sjednica Skupštine Društva održana dana 24. svibnja 2024. godine
Sjednica Skupštine Društva održana dana 24. svibnja 2024. godine
24. svibnja 2024. godine, u prostorijama Hotela Park Čakovec, održana je redovna sjednica Skupštine Društva Međimurske vode d.o.o., na kojoj je između ostalog usvojeno Godišnje Izvješće o stanju društva Međimurske vode d.o.o. za 2023. godinu sa uključenim financijskim izvještajima za 2023. godinu, Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini, Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu, Imenovanje revizora Društva za 2024. godinu, Usklađenje temeljnog kapitala te izbor novog člana NO Međimurskih voda.
Društvo je u 2023. godini ostvarilo 12.197.823 eura prihoda, što je u odnosu na proteklu godinu porast od 16%. Ukupni rashodi iznosili su 12.178.278 eura te je Društvo 2023. godinu završilo s dobiti prije oporezivanja u iznosu od 19.553 eura.
Prema riječima direktorice Sunčane Glavina, poslovanje Društva je dovedeno u red, a to se pokazalo i u poslovanju, s obzirom da je ova godina završena u plusu dok je u 2022. godini Društvo imalo gubitak od 65.398 eura.
Godišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina realiziran je u ukupnom iznosu od 12.050.617 eura, a tijekom 2023. godine nastavljeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje aglomeracija Mursko Središće i Donja Dubrava te su odrađeni tehnički pregledi, a novoizgrađeni uređaji za pročišćavanje Mursko Središće i Donja Dubrava su započeli s pokusnim radom. Završetak svih radova po obje aglomeracije planira se u drugoj polovici 2024. godine.
U studenom 2023. godine sklopljen je Ugovor o bespovratnim sredstvima za gradnju manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Međimurske županije (financiran iz NPOO-a programa) vrijednosti 25.233.657 Eura s PDV-om, kojim će se tijekom 2024. i 2025. graditi niz vodovodnih mreža i sustava odvodnje po cijelom Međimurju (Goričan, Podturen, Štrigova, Štrukovec, Nedelišće, Sv. Martin na Muri, Sv. Juraj na na Bregu itd.)
U sklopu Programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u 2023. godini nastavljeni su  radovi na nadogradnji i optimalizaciji radova nadzorno – upravljačkog sustava. Međimurske vode se mogu pohvaliti time da gubici u sustavu iznose 20,25 % što je pohvalan postotak s obzirom da na razini Hrvatske, u prosjeku, gubici iznose 50%, a na razini Europe su 25%. Kao dodatni doprinos smanjenju gubitaka nastavlja se s implementacijom daljinskog očitanja vodomjera. U 2023. godini se više od 10% vodomjera (od ukupnih 41.127) očitavalo daljinski, dok se u 2024. se planira daljnja ugradnja čime će se ovaj postotak povećavati.
Energetska tranzicija započeta u 2022. godini nastavljena je tijekom 2023. godine, pa su tako postavljene integrirane solarne elektrane na krovove naših 4 uređaja za pročišćavanje. Neintegrirana solarna elektrana na vodocrpilištu Prelog (300 kw) je završila s pokusnim radom i spremna je za korištenje, a na gradnji neintegrirane solarne elektrane na vodocrpilištu Nedelišće (1.300 kw) upravo nedavno je započeto s radovima.
Tijekom 2023. godine, Društvo je aktivno radilo na poboljšanju materijalnih prava radnika a direktorica Glavina navodi da je to jedini pravi i ispravni put jer samo zadovoljan radnik je dobar radnik, brz i efikasan.
Ono što je na kraju svega potrebno naglasiti jest da bi sve pobrojano bilo teško izvedivo da nije bilo truda i zalaganja, proaktivnosti i razumijevanja svih dionika (zaposlenika, članova NO, vlasnika Društva, naših korisnika  i cjelokupne lokalne zajednice) te im stoga zahvaljujemo na tome!
 
Međimurske vode d.o.o.

24.05.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International