OLIVER DRAGOJEVIĆ
NEDOSTAJEŠ MI TI (LIVE A LOLYMPIA)
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Zaključci 71. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
Zaključci 71. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
 1.Zadužuju se savjetnica za opće i upravne poslove i savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje postupka javne nabave za izgradnju multikulturalnog centra u naselju Sitnice – faza 1. Sredstva za isto osigurana su iz državnog proračuna.
 
2. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za rekonstrukciju Društvenog doma Križovec od tražene tri (3) ponude, u roku je pristigla jedna (1) ponuda od tvrtke Tekeli projekt inženjering d.o.o. te se ista prihvaća u iznosu od 40.911,88 eura s uključenim PDV-om.
3. Zadužuje se odjel za komunalne poslove da se uputi zahtjev za ispitivanje vode u naselju Hlapičina i izvoru vode Curek u Mursko Središću.
 
4. Obavještava se javnost da gradsko komunalno poduzeće Murs ekom d.o.o. planira istekom sadašnjeg važećeg ugovora za dobavu PVC vreća za odvoz tetrapaka, metala i stakla nadalje naručivati manje vreće obujma 60 litara kako bi se izbjegle situacije u kojima se gotovo prazne vreće stavljaju za odvoz, a obzirom na njihov veliki trošak u cijeni odvoza se je neko vrijeme tražilo od korisnika da se vreće napune do pola. Ovim rješenjem smanjit će se cijena troška vreća, a korisnicima će se olakšati punjenje istih. Očekivana promjena usluge je u roku dva mjeseca, a nadalje se mole korisnici za strpljenje i razumijevanje ove situacije te se isti mole da ne stavljaju gotovo prazne vreće u sustav odvoza.
 
5. V.H. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje maturalnog putovanja za dijete odobrava se financiranje navedenog prema Odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada Mursko Središće.
 
6. Zadužuje se savjetnik za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za pokretanje hitnog postupka prema Elektri Čakovec u svrhu produženja rada javne rasvjete na području grada Mursko Središće i to do 01;00 sat.
 
7. Crtorad signalizacija d.o.o. – prihvaća se ponuda za dobavu i ugradnju vertikalne i horizontalne prometne signalizacije prema prometnom elaboratu – postavljanje vibracijskih traka na ulazu u grad Mursko Središće, naselje Peklenica, Križovec i naselja Hlapičina i to u iznosu od 8.776,25 eura s uključenim PDV-om.
 
8. Prihvaća se ponuda tvrtke BDC d.o.o. za pružanje konzultantskih usluga u pripremi i provedbi postupka javne nabave za rekonstrukciju – zamjenu sportskog poda u sportskoj dvorani u Murskom Središću u iznosu od 2.850,00 eura.  
 
9. Župa sv. Marka, Selnica – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 4.000,00 eura za uređenje kapelice Gospe Škapularske u Štrukovcu – izrada novih ulaznih vrata na kapelici, uređenje prostora ulaznih vrata i ličenje unutrašnjosti kapelice.
 
10. Košarkaški klub Rudar Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo tradicionalnog „Susreta generacija“ u iznosu od 300,00 eura
.
11.Kajak – kanu klub „Mura“ Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata kapitalne donacije u iznosu od 1.500,00 eura prema Ugovoru o sufinanciranju projekta/programa/manifestacija udruga,
 
12.IPA, Hrvatska sekcija – temeljem podnesene zamolbe za zakup oglasnog polja u brošuri „Prometna bojanka za djecu“ odobrava se zakup ¼ stranice u iznosu od 305,00 eura.
 
13.Plesno-gimnastički klub FLIK Šenkovec – temeljem podnesene zamolbe, a obzirom da su članice kluba s područja grada Mursko Središće, odobrava se pokroviteljstvo za sudjelovanje na Svjetskog prvenstvu „Dance star masters finale“ koje se održava u Poreču i to u iznosu od 250,00 eura.
 
13. Obrtnička komora Čakovec – prima se na znanje provođenje projekta stipendiranja učenika obrtničkih zanimanja te će Grad Mursko središće osigurati sredstva za navedeno u svom proračunu.
 
14.Matica umirovljenika Međimurske županije – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo nad izletom „Mali dar za nas veliku stvar“ u iznosu od 300,00 eura
 
15. Blažon usluge građevinskom mehanizacijom d.o.o. – prihvaća se ponuda za  rekonstrukciju (smanjenje) autobusnog stajališta u naselju Križovec zbog omogućavanja lakšeg ulaza u svoja dvorišta stanovnika tog dijela naselja u iznosu od 2.226,60 eura.
 
16. Grad Mursko Središće će i ove godine uz brojne aktivnosti za sve uzraste obilježiti Move Week 2024 – Tjedan promicanja tjelesne aktivnosti.
 
17. Temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo za Edvina Nedeljka iz Murskog Središća za odlazak na međunarodno natjecanje „Festival pijanizma“ kao i za odlazak na „World Piano Conference“ i to u iznosu od 300,00 eura. 
 
 
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

15.05.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International