EMISIJA
SERVISNE INFORMACIJE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Projektima gradnje i dogradnje dječjih vrtića Grad Čakovec osigurat će 128 novih mjesta za djecu u jaslicama i vrtićima
Projektima gradnje i dogradnje dječjih vrtića Grad Čakovec osigurat će 128 novih mjesta za djecu u jaslicama i vrtićima

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u svibnju 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“. Svrha poziva je bila kroz ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Grad Čakovec je na navedeni poziv prijavio tri projektna prijedloga koja su pozitivno ocijenjena i odabrana za sufinanciranje. Kroz sva tri projekta osigurati će se ukupno 128 novih mjesta za ciljnu skupinu tj. novo upisanu djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Prvi projekt, Dogradnja ili nadogradnja i opremanje matičnog objekta „Cvrčak“ postojeće ustanove Dječjeg vrtića Cvrčak Čakovec – referentni broj projekta NPOO. C3.1.R1-I1.01.0034., ukupne je odobrene vrijednosti 324.905,43 €. Razdoblje provedbe je od 8. ožujka 2023. godine do 30. travnja 2025. godine.

Drugi projekt „Dogradnja/nadogradnja i opremanje matičnog objekta „Cipelica“ postojeće ustanove Dječjeg vrtića Cipelica Čakovec, referentni broj projekta – NPOO.C3.1.R1-I1.01.0035, ukupne je odobrene vrijednosti 324.905,43 €. Razdoblje provedbe je od 10. ožujka 2023. godine do 30. prosinca 2024. godine.

Treći projekt „Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje – područni vrtić s kuhinjom u Čakovcu“ – referentni broj projekta NPOO.C3.1.R1-I1.01.0092, ukupne je odobrene vrijednosti 726.259,21 €. Razdoblje provedbe je od 10. ožujka 2023. godine do 15. prosinca 2025. godine.

Za sve projekte Grad Čakovec kao Korisnik, potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelom Ministarstvom znanosti i obrazovanja i provedbenim tijelom Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranja programa i projekata (SAFU). Uz Grad Čakovec, kao projektni partneri u projektu sudjeluju Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica.

Kroz projekt dogradnje „Cvrčak“ dograditi će se i opremiti 2 nova dnevna boravka čime ćemo povećati jasličke kapacitete za dodatnih 24 mjesta formiranjem dviju novih jasličkih skupina. Planirano je otvaranje novih radnih mjesta – 4 odgajatelja i 1 spremačice/servirke.

Kroz projekt dogradnje „Cipelica“ provedbom projekta odnosno dogradnjom i opremanjem dva dnevna boravka povećati ćemo vrtićke kapacitete za 40 mjesta, formiranjem dviju novih vrtićkih skupina. Planirano je otvaranje 5 novih radnih mjesta – 4 odgajatelja i 1 spremačice/servirke.

Kroz treći projekt „ Izgradnja područnog vrtića s kuhinjom u Čakovcu“ u gradskoj četvrti „Jug“ Grad Čakovec izgraditi će i opremiti novi područni vrtić s kuhinjom u cilju povećanja vrtićkih kapaciteta na području prijavitelja radi provođenja programa predškolskog odgoja i obrazovanja za dvije nove jasličke skupine i dvije nove vrtićke skupine. Kroz povećan broj dnevnih boravaka za jaslice i za vrtić osigurati ćemo kapacitete za 64 mjesta (24 jasličke djece i 40 djece u vrtićkoj skupini). Planirano je otvaranje novih radnih mjesta – 8 odgajatelja, 1 stručni suradnik, 2 spremačice i 1 kuhar/ica.

Navedenim ulaganjima Grad Čakovec učiniti će uslugu predškolskog odgoja i obrazovanja dostupnijom te kvalitetnijom za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

15.04.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International