ĐORĐE BALAŠEVIĆ
NAMCOR
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Mursko Središće
Gradsko vijeće Grada Mursko Središće dodjeljuje javna priznanja „za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Mursko Središće, a poglavito za naročite uspjehe u unaprjeđivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene“.
 
Javna priznanja koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Mursko Središće u 2024. godini su:
 
  1. Nagrada Grada Mursko Središće za životno djelo “Dr. Jakov Kostović”
  2. Povelja “Počasni građanin grada Mursko Središće”
  3. Povelja “Lapornik”
  4. Nagrada Iznimno uspješan učenik i student “Magna cum laude”
 
            Kriteriji za dodjelu Priznanja Grada Mursko Središće su vrhunski rezultati postignuti na teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području, uživanje ugleda uzornog stručnjaka i djelatnika, odnosno uzornog poduzeća, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe, a propisani su za svako pojedinačno javno priznanje u Odluci o javnim priznanjima Grada Mursko Središće. (Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/2018).
 
            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku Odboru za javna priznanja Grada Mursko Središće.
 
Prijedlozi moraju biti obrazloženi pisano i moraju sadržavati:
  • Ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga
  • Prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga
  • Osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi
  • Naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog
  • Iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja
  • Odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, životopis, opisani doprinos, natjecateljski rezultati i sl.)
 
Prijedlog odabira Odbor za javna priznanja podnosi Gradskom vijeću.
 
Prijedlozi se upućuju u pisanom obliku na adresu GRAD MURSKO SREDIŠĆE, GRADSKO VIJEĆE - Odbor za dodjelu javnih priznanja, Trg braće Radića 4, najkasnije do 09. travnja 2024. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
 
Odluku o dodjeli javnih priznanja donijet će Gradsko vijeće na svojoj sjednici, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Mursko Središće.
 
 
 Predsjednik Odbora za javna priznanja:
mr.sc. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet

26.03.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International