TS SATIR
GODINE SU DA SE BROJE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Zaključci 64. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
Zaključci 64. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
1. Temeljem raspisanog Javnog poziva Međimurske županije za dodjelu Nagrade „Zrinski“
predlažu se sljedeći: Marija Trstenjak na području kulture za izniman doprinos u očuvanju
kulture i tradicije, Košarkaški klub „Rudar“ Mursko Središće na području sporta za veliki
doprinos u razvoju sporta na području grada Mursko Središće i pola stoljeća neprekinute
košarkaške tradicije u Murskom Središću te Andrija Tekeli na području gospodarstva.
 
2.Temeljem podnesene Zamolbe Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Mursko Središće odobrava se probijane otvora u uredu na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće u svrhu lakše organizacije posla i funkcionalnosti ureda.
 
3.K.M. - temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja
za dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima
za sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području
grada Mursko Središće
 
4.Jasna Srpak – temeljem podnesene zamolbe odobrava se sufinanciranje usluge MURID-a za
2024. godinu za dijete Leonu Srpak u iznosu od 50% od ukupne cijene.
 
5. Grad Mursko Središće obavještava građane da grane i biljni otpad od kojeg će se izraditi Vuzmenka mogu odlagati na lokaciji preko Reciklažnog dvorišta u Murskom Središću – na trokutu.
 
6.Zadužuje se savjetnica za opće i upravne poslove za raspisivanje javnog poziva za dodjelu
poticaja za kupnju i gradnju nekretnine na području grada Mursko Središće.
 
 
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 024-02/24-01/02                                                                 GRADONAČELNIK:
UR.BROJ: 2109-11-24-01-1                                                             Dražen Srpak
Mursko Središće, 23.01.2024.

24.01.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International