VLADO MARINIĆ
GODIŠNJICA BRAKA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | ODRŽAN SASTANAK S HRVATSKIM VODAMA VEZAN UZ PROJEKTE/ZAHVATE U GRADU MURSKO SREDIŠĆE
ODRŽAN SASTANAK S HRVATSKIM VODAMA VEZAN UZ PROJEKTE/ZAHVATE U GRADU MURSKO SREDIŠĆE
 
Prošle godine u kolovozu u Murskom Središću bila je poplava s povijesno visokim vodostajem koji je iznosio 543 centimetara. Tada su se s Hrvatskim vodama obišle najugroženije lokacije te se krenilo s planiranjem zahvata s kojima bi se neke buduće poplave ublažile ili spriječile.
 
Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak zajedno sa  stručnim službama jućer, 23. siječnja 2024. godine održao je sastanak s direktorom Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu g. Milanom Rezom, voditeljem ispostave Hrvatskih voda u Čakovcu g. Ivicom Mustačem sa suradnicima.
 
Na sastanku je dogovoreno kako će se graditi nasip i vodna građevina sa zapornicom koji će ujedno biti i most na gornjem potoku na spoju ulice Matije Gupca i Murske ulice. Time će se praktično rijeka Mura „odrezati“ od Murske ulice s time da će se kao i u centru grada u slučaju zatvaranja zapornice potok trebati prepumpavati preko barijere u Muru. Navedeni zahvat/projekt Hrvatske vode će prijaviti za financiranje u Frisco/EU fondovi.
U naselju Hlapičina će se uređivati nasip, u Križovcu će se postaviti nove zapornice prema rijeci Muri, a u Peklenici kreće gradnja servisnog puta (šetnice) od centra naselja do Pekleničkih graba, a zatim i nastavak prema Podturnu.
Grad Mursko Središće će također dobiti i veliku traktorsku pumpu za potrebe prepumpavanja kod poplave.
 
Gradonačelnik Dražen Srpak zahvalio je Hrvatskim vodama  na pomoći i odličnoj suradnji.

23.01.2024
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International