JOLE
NOSI MI SE BIJELA BOJA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca s ukupno 18 točaka Dnevnog reda. Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika.

Kao što je to uobičajeno za kraj kalendarske godine, gradski vijećnici raspravljali su te se izjašnjavali o prijedlogu Proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu s pripadajućim provedbenim dokumentima te programima građenja, održavanja i javnih potreba.

Kako je najavila gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini na konferenciji za novinare održanoj prije same sjednice, 2024. godina bi će godina početka velikih građevinskih zahvata na cijelom području Grada, kojim se želi početi rješavati infrastrukturne probleme koji su se godinama stavljali u drugi plan, ali i svim stanovnicima grada podići komunalni standard i omogućiti nove kvalitetne sadržaje. “U novi Proračun uključene su sve realne želje i potrebe grada i građana, za koje smo pronašli izvore financiranja te programi i projekti koji se već uspješno provode, kazala je Cividini.

Proračun za 2024. ”težak” više od 61 milijun eura

Ukupno, Proračun Grada Čakovca za 2024. godinu o kojem su vijećnici glasovali, „težak“ je 62.168.784,59 eura, što je za 14.165.727,05 eura više nego što iznosi ovogodišnji nakon posljednjih izmjena i dopuna (48.003.057,54 eura). Kako je objasnila čakovečka gradonačelnica, povećanje je veliko, no realno. “I to iz razloga jer se najveći dio planiranih rashoda namjerava pokriti europskim i državnim sredstvima te povlačenjem ove godine odobrenih kreditnih sredstava. Iduća bi godina prema planu trebala biti posljednja godina u kojoj vučemo negativno poslovanje naslijeđeno iz mandata mog prethodnika, ono iznosi 398.479,13 eura te ga planiramo vratiti u potpunosti iduće proračunske godine, zaključila je.

Planirani prihodi iz županijskog i državnog proračuna te EU fondova u iznosu od 35 milijuna eura

Prihodi od poreza planirani su u iznosu nešto manjem od 14 milijuna eura, što je za milijun više nego u ovoj godini, dok su u iznosu od otprilike 35 milijuna eura planirani prihodi iz županijskog i državnog proračuna te EU fondova. ITU mehanizmom Europske unije čakovečko Urbano područje na raspolaganje je dobilo 18 milijuna eura.

U sljedećoj godini nastavlja se dakako i sa započetom gradnjom nove zgrade Regionalnog edukacijskog-rehabilitacijskog centra Čakovec, za što će Gradski udio temeljem Sporazuma iduće godine iznositi 642.091,03 eura. Projekti koji će se iz ove nastaviti i u drugoj godini su dogradnja matičnih objekata vrtića Cipelica i Cvrčak te izgradnja novog vrtića na čakovečkom Jugu, što se sufinancira državnim sredstvima. U Proračunu su predviđena i sredstva za pripremu projekata za gradnju nove škole u Čakovcu, te dogradnju dvorane i novih učionica Osnovne škole Kuršanec. Iz državnih izvora Grad Čakovec očekuje i 3 milijuna eura za izgradnju Regionalnog teniskog centra Čakovec. Planirana je i rekonstrukcija vatrogasnih domova u Kuršancu i Krištanovcu te izgradnju Regionalnog vatrogasnog centra u Štefancu. S ulaganjem u iznosu od 190 tisuća eura obnovit će se i opremiti Macanov dom u Čakovcu, u obnovu i rekonstrukciju objekata u kulturi uložit će se oko pola milijuna eura, a u radove u zaštićenoj gradskoj jezgri 200 tisuća eura. U Proračunu su planirana i sredstva za izgradnju nove kazete za odlaganje otpada na odlagalištu u Totovcu, u iznosu od 1.206.500,00 eura, što će se osigurati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (90 posto sufinanciranja).

U planu nova prometna rješenja, dva nova parka i uređenje ulica

2024. bit će godina u kojoj će Čakovec dobiti tri nova kružna raskrižja. Za prvo, u zapadnom dijelu grada, kod Lesnine, koje je jedna od najopasnijih prometnih točaka u gradu, predviđeno je 800 tisuća eura, što je osigurano temeljem sporazuma s Hrvatskim cestama. Izgradnja drugog, na križanju ulica 34. inženjerijske bojne, Vjekoslava Špinčića, Stjepana Radića i Sajmišne stajat će 920 tisuća eura za što su sredstva osigurana kreditom. Posljednje, treće izgradit će se u središtu Čakovca, na križanju Mažuranićeve i Masarykove, a u radove će se uložiti 350 tisuća eura. U planu je uređenje i dvaju novih parkova. Prvi je onaj ispred Doma za starije i nemoćne u Čakovcu gdje će se u cijelosti rekonstruirati i ozeleniti cijela površina, za što je predviđeno 230 tisuća eura. Međimurska županija uredit će svoj dio ispred bivših ambulanti, a kad ova investicija završi, ovaj dio središta bit će nova zona druženja i okupljanja građana. Počet će i uređenje parka u Martanama istok, preko puta Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec, za što je predviđeno 150.000,00 eura. U Proračunu za iduću godinu osigurali smo i 200.000,00 eura za daljnje ozelenjivanje grada, a prema projektima planiramo zasaditi preko tisuću novih stabala, objasnila je gradonačelnica.

U idućoj godini nastavlja se s uređenjem Ulice Marije Zidarić u Čakovcu, radovima vrijednim 350 tisuća eura, gdje će se izgraditi rubnici i pješačke staze. Završit će se s rekonstrukcijom Prvomajske ulice u Mihovljanu te urediti tamošnja Ulica Ivana Gorana Kovačića. Već početkom 2024. godine počet će sanacija prometnice od Čakovca do Novog Sela Rok, uređenje prometnica u zoni Globetka, omeđenoj Vukovarskom ulicom i ulicama Globetka i Jakova Gotovca te Planinarskim putem. Iz spomenutog ITU mehanizma cilj je početi s izgradnjom biciklističke staze od Savske Vesi do Totovca. Grad je osigurao sredstva i za uređenje pješačko-biciklističke staze prema naselju Kuršanec Lug, a staza će se urediti i u čakovečkoj Ulici Putjane. U sanaciju prometnica u Mačkovcu uložit će se 100 tisuća eura, a u izgradnju pješačke staze u Ulici Gornji Vidovec u Ivanovcu 165 tisuća eura. Iduće godine počet će i rekonstrukcija prometnice od Krištanovca do Slemenica te izgradnja pješačko-biciklističke staze od Štefanca do Ivanovca. Za ove je investicije predviđeno oko 200 tisuća eura. U planu je i obnova i rekonstrukcija niza cesta i staza na cijelom administrativnom području Grada, a projektirat će se i ishoditi dozvole za obnovu i rekonstrukciju niza ulica.

Kako je najavila čakovečka gradonačelnica, i u 2024. godini nastavit će se s projektom sufinanciranja kupnje starih kuća na području mjesnih odbora te ujedno i ove godine započetim sufinanciranjem postavljanja solarnih panela na obiteljske kuće. U planu je i izrada nekoliko urbanističkih planova uređenja te nastavak digitalizacije prostornih planova. U Proračunu za iduću kalendarsku godinu osigurana su sredstva za financiranje rada ustanova u kulturi, dječjih vrtića, Javne vatrogasne postrojbe, a Grad Čakovec nastavlja s provedbom svih projekata u društvenim djelatnostima. Sredstva predviđena za sport u odnosu na ovu godinu povećana su za otprilike 150 tisuća eura, za kulturu za 90 tisuća, za socijalnu zaštitu za 60 tisuća, gdje su planirana sredstva i za jednokratne novčane naknade za obitelji s djecom s teškoćama u razvoju.

Usvojena Strategija razvoja urbanog područja Čakovec

Pred vijećnicima na čelu s predsjednikom GV-a Josipom Vargom danas je bilo i donošenje Strategije razvoja urbanog područja Čakovec zajedno s Akcijskim planom za provedbu. Riječ je o dokumentima koje je Grad dužan donijeti kako bi mogli povući sredstva namijenjena Urbanom području Čakovec preko ITU Mehanizma, u iznosu od 18 milijuna eura. Sporazum je u ime Urbanog područja Čakovec ovog mjeseca potpisala gradonačelnica Čakovca.

Usvojene su i Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2024., o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2024., dane prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. i prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Vijećnici su izglasali i Odluke te Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2024., Zaključak o razmatranju i usvajanju Izvješća o stanju u prostoru, Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023., Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2024., Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2024. i Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2024. Na Dnevnom redu našle su se još i točke s Programom korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2024., Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2024., te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023., o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2024. i o stavljanju van snage Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca.

Ostale točke uglavnom su bile vezane uz raspodjelu proračunskih sredstava u 2024. godinu, što je Grad Čakovec dužan donijeti po zakonu, planovima za iduću godinu te usklađivanjima izvedenog s planiranim na početku ove godine.

20.12.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International