TAJČI
MILION GODINA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Zaključci 60. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
Zaključci 60. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće
 
  1. Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije – izrada projekta “Skela Križovec” od traženih pet (5) ponuda u roku su pristigle tri (3) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda tvrtke Panonija Veritas d.o.o. iz Zagreba u iznosu od 17.375,00 eura s uključenim PDV-om.
  2. Škola nogometa “Rudar” Mursko Središće – temeljem podnesene zamolbe odobrava se korištenje Sportske dvorane Mursko Središće dana 10. i 11. veljače 2024. godine zbog održavanja malonogometnog turnira mlađih kategorija te se zadužuje savjetnica za pripremu i vođenje projekata i EU fondove za komunikaciju s udrugama u vezi korištenja sportske dvorane.
  3. Prima se na znanje Pismo namjere vlasnika nekretnina u ulici Slatine u Murskom Središću vezano uz kupnju dijela zemljišta koje je u vlasništvu Grada Mursko Središće te se zadužuje savjetnica za opće i upravne poslove za pribavljanje procjene navedenog.
  4. Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2023/24. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće.
 
 
 
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
KLASA: 024-02/23-01/09                                                                GRADONAČELNIK:
UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                            Dražen Srpak
Mursko Središće, 06.11.2023.

06.11.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International