PARNI VALJAK
KAD PADNE MRAK
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Mjerodavna tijela rekla svoje – Ne postoji sukob interesa u Gradskom vijeću
Mjerodavna tijela rekla svoje – Ne postoji sukob interesa u Gradskom vijeću
Činjenica da su gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i vijećnica MDS-a Željka Novak sestre, ne stavlja niti jednu od njih u stvarni ili potencijalni sukob interesa, a svaka odluka kojom bi se ograničavalo pravo vijećnika Gradskog vijeća da se izjašnjava o pojedinim točkama je nezakonita. Sažetak je to odgovora Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kao i Ministarstva pravosuđa i uprave RH, koji su kao odgovori na upite gradonačelnice ovih dana stigli u Grad Čakovec.   
 
Da posjetimo, vijećnica Željka Novak u Gradsko vijeće Grada Čakovca izabrana je na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Međimurskog demokratskog saveza, Hrvatskih laburista – stranke rada te Narodne stranke – reformisti. Vijećnica je članica MDS-a, a u vijeće je ušla nakon smrti vijećnika Josipa Požgaja, temeljem dogovora između stranaka koje čine navedenu kandidacijsku listu. Zbog aktiviranja mandata vijećnice u Gradskom vijeću Grada Čakovca te stalnog navođenja oporbenih vijećnika da je ona, zbog toga što je sestra gradonačelnice, u sukobu interesa, čakovečka gradonačelnica obratila se Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i Ministarstvu pravosuđa i uprave te od njih zatražila očitovanje o tome predstavlja li njihovo krvno srodstvo stalni i automatski sukob interesa.
 
            Kao prvo, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je utvrdilo da vijećnica Novak nije obveznica Zakona o sprječavanju sukoba interesa, te da može sudjelovati u raspravi i glasovanju o prijedlozima akata koje predlaže izvršna vlast, odnosno gradonačelnica. Također, kako su poslovi i djelokrug rada gradonačelnice određeni Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te predstavljaju javni interes, povjerenstvo utvrđuje da se gradonačelnica nije dužna izuzeti prilikom obavljanja redovnih poslova, jer sama činjenica da je u krvnom srodstvu s članicom Gradskog vijeća Grada Čakovca ne predstavlja sukob interesa u smislu odredbi Zakona.
 
            Kako navode: „Sama po sebi okolnost da su gradonačelnica Grada Čakovca i jedna od članica Gradskog vijeća Grada Čakovca sestre, ne predstavlja zapreku da isti akti budu predlagani od strane gradonačelnice sukladno propisanoj proceduri pod okolnostima kada će o njima glasati i njezina sestra, jer u suprotnom navedene osobe ne bi mogle izvršavati javne dužnosti koje su im na javnim izborima povjerene od strane građana.“
 
            Također, i vijećnica Željka Novak zatražila je mišljenje od Povjerenstva, no kako ona nije obveznica Zakona o sprječavanju sukoba interesa, upućena je na Ministarstvo pravosuđa i uprave, koje je nadležno za tumačenje primjene relevantnih odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a koji reguliraju ovu problematiku. Ministarstvo uprave i pravosuđa na slični upit gradonačelnice – može li Gradsko vijeće grada Čakovca donijeti odluku kojom bi se gradskoj vijećnici oduzelo opće pravo glasanja na sjednicama Gradskog vijeća za točke dnevnog reda od općeg/javnog interesa u kojima nema sadržaja koji bi upućivali na sukob interesa, odgovorilo je sljedeće:
 
U Zakonu o lokalnim izborima navedeno je tko se ne smije kandidirati za člana predstavničkog tijela, a krvno srodstvo nije navedeno kao razlog. Nadalje, mandat vijećnika je neopoziv i  nije obvezujući te vijećnik ne može biti  kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja na sjednicama. Ministarstvo u svom podužem odgovoru napominje da Zakon ne propisuje obvezu izuzimanja članova predstavničkog tijela prilikom donošenja odluka, te da je svaka donesena odluka rezultat glasovanja predstavničkog tijela kao kolegijalnog tijela, a ne rezultat glasovanja pojedinog člana predstavničkog tijela. Ukoliko bi na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća bilo glasovanje o Odluci u kojoj bi eventualno mogao postojati sukob interesa pojedinog vijećnika, u tom slučaju nema zapreke da se vijećnik izuzme iz glasovanja ili da tijekom glasovanja bude „suzdržan“, no ta je odluka isključivo na samom vijećniku, a ne na Gradskom vijeću.
 
            Kako zaključuju: „Gradsko vijeće Grada Čakovca ni u kojem slučaju nema ovlast oduzeti ili ograničiti pravo glasa vijećnici samo iz razloga rodbinske povezanosti s gradonačelnicom, niti je krvno srodstvo između izvršnog tijela jedinice i vijećnika u predstavničkom tijelu zapreka za obnašanje javne dužnosti vijećnika budući da to ne proizlazi niti iz odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi niti iz odredbi Zakona o lokalnim izborima. Vijećnici izabrani u predstavničko tijelo jedinice zastupaju interese građana koji su ih izabrali pri odlučivanju o svim pitanjima o kojima je predstavničko tijelo ovlašteno odlučivati. Odlukom predstavničkog tijela kojom bi se vijećniku oduzelo pravo glasovanja, doveo bi se u pitanje sam mandat izabranog vijećnika ostvaren na slobodnim i neposrednim izborima i njegovo osnovno pravo u izvršavanju javne dužnosti koja mu pripada – dužnosti člana predstavničkog tijela.“
 
            Dakle, ni gradonačelnica, ni vijećnica nisu u sukobu interesa, niti se vijećnici može bilo kakvom odlukom ili preporukom ograničiti pravo glasa. Da podsjetimo, Povjerenstvo za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca donijelo je prijedlog Gradskom vijeću da se vijećnici Novak izreće preporuka da se izuzme iz glasovanja oko svih točaka koje predlaže gradonačelnica Grada Čakovca.  Nadalje, ovim očitovanjem osporava se i ranije mišljenje istog povjerenstva kojom se članovi Gradskog vijeća koji su ujedno zaposlenici tvrtki ili ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Čakovca moraju izuzimati iz glasovanja o točkama vezanim uz pravne osobe u kojima su zaposleni.
           

18.10.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International