OLIVER DRAGOJEVIĆ
MAJKO, DALI ZNAŠ
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | ODRŽANA 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
ODRŽANA 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA MURSKO SREDIŠĆE
U ponedjeljak, 25. rujna 2023. godine u Gradskoj vijećnici održala se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Sjednici su prisustvovali svi gradski vijećnici, a na Dnevnom redu bilo je šesnaest točaka.
 
Većinom glasova usvojena je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Mursko Središće za prvu polovicu 2023. godine. Grad Mursko Središće sa svojim proračunskim korisnicima sa 30. lipnjem 2023. ostvario je višak rezultata poslovanja u iznosu od 692.687,94 eura. Ukupni prihodi i primici za navedeno razdoblje iznose 2.491.862,47 eura, dok preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 768.004,88 eura. Gradska knjižnica i čitaonica i Centar za kulturu Rudar kao proračunski korisnici ostvarili su višak rezultata poslovanja, dok je Dječji vrtić Maslačak ostvario manjak u iznosu od 25.904,22 eura zbog niske ekonomske cijene i nemogućnosti podmirenja mjesečnih troškova iz prihoda.
 
Također, na Dnevnom redu bila su Izvješća Gradske knjižnice i čitaonice, Dječjeg vrtića Maslačak i Centra za kulturu Rudar koja su podnijeli ravnatelji ustanova te su ista prihvaćena jednoglasno. Također, gradonačelnik je podnio Izvješće o svom radu za prvu polovicu 2023. godine te su gradski vijećnici isto primili na znanje.
 
Gradski vijećnici jednoglasno su dali suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak te na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Maslačak. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa mijenja se sukladno novim Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dok se Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dopunjuje sukladno zapošljavanju pomoćnih djelatnika za njegu, skrb i pratnju u jaslicama zbog većeg obujma posla i zapošljavanja pomoćnog kuhara u sklopu javnih radova, program POSAO+.
 
Također, gradonačelnik je informirao gradske vijećnike o obavljanju druge dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Rudar, a ta dužnost  je kao  direktor Turističke zajednice područja Mura i gorice.
 
Isto tako, Gradsko vijeće jednoglasno je dalo Suglasnost na tekst Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Mursko Središće.
 
 Većinom glasova usvojene su i Odluke o visini naknade vijećnika za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća, Odluka o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća, Odluka o isplati mjesečne naknade za rad predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine pri Gradskom vijeću te Odluka o visini naknade za rad članova mjesnih odbora na području grada Mursko Središće. Članovi predstavničkog tijela, odnosno gradskog vijeća, kao i članovi radnih tijela Gradskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću, ali imaju pravo na naknadu sukladnu odluci predstavničkog tijela. Temeljem navedenih Odluka povećane su spomenute naknade za 10% sukladno financijskim mogućnostima proračuna Grada Mursko Središće, a obzirom što se iste nisu mijenjale nekoliko godina, a troškovi za osiguravanje uvjeta rada i života su porasli.
 
Nadalje, jednoglasno je usvojena Odluka o oslobađanju plaćanja usluge smještaja djece u predškolske ustanove na području grada Mursko Središće za mjesec rujan 2023. godine.
 
Jednoglasno je usvojena Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće kojom se  dobrovoljni davatelj krvi koji je dao krv deset ili više puta kao redovni davatelj krvi s područja Grada Mursko Središće oslobađa plaćanja komunalne naknade
 
Odluka o načinu i kriterijima nagrađivanja diplomskih radova, poslijediplomskih specijalističkih radova, magisterija i doktorata vezanih u područje grada Mursko Središće također je usvojena jednoglasno. Grad Mursko Središće želi provoditi nagrađivanje diplomskih radova, poslijediplomskih specijalističkih radova, magisterija i doktorata vezanih uz područje Grada Mursko Središće, te se navedenom odlukom utvrđuju način i kriteriji nagrađivanja radova putem javnog poziva. Pravo natjecanja imali bi svi studenti i postdiplomati s područja Međimurske županije čija je tema rada povezana uz područje Grada Mursko Središće, a svrha i cilj nagrađivanja je razvoj i poticanje interesa stručnog rada i stvaralaštva u području kulture, sporta, gospodarstva vezanog uz područje grada Mursko Središće. Oformilo bi se stručno povjerenstvo u sastavu od tri člana imenovano od strane gradonačelnika koje će ocijeniti najbolje radove, a koji će biti nagrađeni novčanom nagradom u iznosu od 600,00 € , i to po jedan diplomski rad stručnog studija ili sveučilišnog studija i po jedan poslijediplomski specijalistički rad ili magistarski rad nakon završenog poslijediplomskog studija. Utvrđuje se koju dokumentaciju je potrebno priložiti i uvjeti koje je potrebno zadovoljiti. Pri donošenju odluke o najboljim radovima, Povjerenstvo će uzimati u obzir doprinos pojedinog rada razvoju i poticaju interesa stvaralaštva u području kulture, sporta, gospodarstva vezanog uz područje grada Mursko Središće, te o aktualnosti teme rada i inovativnosti u pristupu istoj.
 
Jednoglasno je usvojeno i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu studentskih kredita studentima s područja grada Mursko Središće, a Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita otvoreni je tijekom mjeseca listopada.
 
(tekst: GMS)

27.09.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International