HARI RONČEVIĆ
BUNTOVNIK S RAZLOGOM
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u k.o. Mursko Središće
(I)
          Grad Mursko Središće prodaje nekretnine u svojem vlasništvu:
GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA - GRADILIŠTA OZNAČENA KAO:
     kat.čest.br.1837/3 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 3 983,00 m2 
                                   upisane u z.k.ul.br. 2829, Ulica Slatine –
                                  namjena građevinske čestice: stambena
     kat.čest.br.1609/6 k.o. Mursko Središće, u naravi oranica od 2.196,00 m2
                                  upisane u z.k.ul.br. 2909 – namjena građevinske čestice - stambena,
     kat.čest.br.1609/56 k.o. Mursko Središće, u naravi pašnjak od 886,00 m2
                                   upisane u z.kul.br.1799, u naravi pašnjak –
                                   namjena građevinske čestice - stambena
 
i to javnim nadmetanjem pod uvjetima utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća Grada Mursko Središće o prodaji nekretnina KLASA: 021-05/23-05/72, za potrebe i u korist Grada Mursko Središće.
(II)    Početna vrijednost parcela:
  • 200.000,00 EUR za cijelu kat.čest.br. 1837/3 k.o. Mursko Središće, građevinsko zemljište od 3.983,00 m2  upisane u z.k.ul.br. 2829, Ulica Slatine (u naravi pašnjak),
  • 68.100,00 EUR za cijelu kat.čest.br.1609/6 k.o. Mursko Središće, građevinsko zemljište od 2.196,00 m2 upisane u z.k.ul.br. 2909, ( u naravi oranica),
  • 27.500,00 EUR za cijelu za kat.čest.br.1609/56 k.o. Mursko Središće, građevinsko zemljište od 886,00 m2 upisane u z.kul.br.1799, ( u naravi pašnjak),
prema Procjembenim elaboratima kojim je procijenjena vrijednost nekretnine izrađena od stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Moderna-energetika d.o.o, Ruđera Boškovića 16, 40 000 Čakovec .
 
          Kupoprodajna cijena se isplaćuje prema postignutoj cijeni na javnom nadmetanju u protuvrijednosti na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.
          Prije početka nadmetanja, svaki sudionik treba na žiro račun Grada Mursko Središće položiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 EURA.
          Navedenu jamčevinu za pravo nadmetanja za nekretninu potrebno je uplatiti najkasnije pet dana prije održavanja javnog nadmetanja na žiro račun Grada Mursko Središće broj:HR8223400091827600003 poziv na broj 68-7757-OIB. Prije početka javnog nadmetanja iznos jamčevine mora biti proknjižen na račun Grada Mursko Središće.
          Dozvoljava se isključivo jednokratna isplata kupoprodajne cijene, u roku od trideset dana od dana završetka javnog nadmetanja a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine. Jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene.
          U slučaju naknadnog odustajanja od kupnje nakon provedenog javnog nadmetanja, najpovoljnijem ponuditelju za kupnju nekretnine iz točke (I) ove odluke jamčevina se ne vraća.   
 
 
 
(III)
          Sudionici u nadmetanju dužni su u naznačeno vrijeme doći s osobnom iskaznicom ili ovjerenom punomoći i potvrdom o uplati jamčevine.
          Ukoliko se sva građevinska zemljišta ne prodaju na prvom javnom nadmetanju, javno nadmetanje ponoviti će se svakog prvog četvrtka u mjesecu s početkom u 12:00 sati, sve do prodaje svih građevinskih zemljišta .
 
 
 
(GMS)

03.08.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International