PRO ARTE
CRVENE JABUKE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Krenuli radovi na instaliranju solarne elektrane na čakovečkim bazenima, stavljanje u pogon planira se tijekom rujna
Krenuli radovi na instaliranju solarne elektrane na čakovečkim bazenima, stavljanje u pogon planira se tijekom rujna

Grad Čakovec posvetio se širenju svijesti o potrebi za energetskom neovisnosti i informiranju građana o potencijalnim izvorima sufinanciranja instalacije solarnih elektrana. Tako projektima i aktivnostima daje svoj doprinos energetskoj tranziciji na više polja, uz energetske obnove javnih zgrada, organizator je javnih tribina i predavanja za građane na temu obnovljivih izvora energije, osobito solarne energije.

Jedan od većih projekata na tom planu svakako je projekt Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju kojim će se instalirati  solarna elektrana na Gradskim bazenima „Marija Ružić“ Čakovec. Radovi su započeli te se predviđa da će završiti do kraja kolovoza. Nakon toga slijedi preuzimanje HEP-a i probni rad. Stavljanje u pogon planira se sredinom rujna.

Grad Čakovec ovim pilot projektom vrijednim 263.081,33 EUR osigurava sunčanu elektranu koja će proizvoditi električnu energiju instalirane snage 244,875kW, odnosno maksimalne vršne snage 220kW i primarno služiti za podmirenje vlastitih potreba za električnom energijom. Višak električne energije će se predavati u mrežu Hrvatske elektroprivrede. Sufinanciranje bespovratnim sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. Iceland – Liechtenstein – Norway iznosi 85%, a partneri će iz vlastitih sredstava osigurati preostalih 15% vrijednosti projekta. Riječ je o projektu s konzorcijem od  11 partnera koje predvodi Istarska županija. Cilj projekta je povećati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj, a Čakovec je u tom smislu već pokrenuo pripremu projekata solarnih elektrana i na drugim objektima.

Solarni paneli u planu na dječjim vrtićima i školama, Grad Čakovec sufinancirat će ugradnje i u kućanstvima

Tako će se solarni paneli u sklopu projekta energetske obnove postaviti i na krovu Dječjeg vrtića “Cipelica” Čakovec. U suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, solarne elektrane predviđene su i na III. osnovnoj školi u Čakovcu i na Dječjem vrtiću “Cvrčak” Čakovec. Preko ITU projekta solari idu i na parkiralište kod Gradskih bazena “Marija Ružić” Čakovec, i to na nadstrešnicama. U planu je postavljanje sunčanih kolektora i na Centru za kulturu Čakovec te budućim Regionalno edukacijo – rehabilitacijskom centru i Regionalnom teniskom centru Međimurje.

Grad Čakovec razrađuje i mogućnosti sufinanciranja ugradnje solarnih elektrana građanima, kako se u kućanstvima uštede postižu kroz dulji period, no osim o uštedama ovdje je riječ o smanjenju emitiranja CO2 i, još važnije, o energetskoj neovisnosti naših sugrađana.

Projekt Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju nas je dodatno motivirao da sagledamo mogućnosti instaliranja solarnih elektrana na krovovima naših objekata. Postavljanjem solarne elektrane na Gradskim bazenima smanjit ćemo emisiju CO2 za 40 tona i ostvariti financijske uštede u potrošnji električne energije. S proširenjem parkirališnog prostora na Bazenima planiramo postavljanje dodatnih solarnih panela i programiramo instaliranje solarnih elektrana na objektima škola i ustanova“, objasnila je gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.

01.08.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana