FANTOMI
MARTINA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Potpisan Sporazum o izradi projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze od Žiškovca do Vratišinca
Potpisan Sporazum o izradi projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze od Žiškovca do Vratišinca

Gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije Đurđica Hamer potpisale su Sporazum o poslovnoj suradnji na osnovu kojeg će se izgraditi pješačko – biciklistička staza od Žiškovca do Vratišnica.

Cilj je povećati sigurnost odvijanja prometa na toj izuzetno prometnoj cesti, ali i izgraditi nove kilometre biciklističkih staza po Međimurju.

Ukupna dužina buduće pješačko – biciklističke staze je gotovo 3 kilometra. Između naselja izgradit će se biciklistička traka, a unutar Žiškovca i Vratišinca pješačko – biciklistička staza. Temeljem potpisanog Sporazuma, izradu projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola preuzela je Županijska uprava za ceste, kao i vođenje investicije te izvođenje radova na dijelu koji ne prolazi administrativnim područjem Grada Čakovca. Osim financiranja svog dijela buduće staze, Grad Čakovec imenovat će stručnu osobu koja će sudjelovati u koordinaciji aktivnosti i osigurati imovinsko – pravne odnose na dijelu dionice u nadležnosti Grada.

Kako je prilikom potpisivanja Sporazuma rekla čakovečka gradonačelnica, izgradnjom pješačko – biciklističke staze u Žiškovcu, podići će se i komunalni standard u mjestu. „Nastojimo obnavljati i graditi komunalnu infrastrukturu na cijelom gradskom području, posebno u onim dijelovima koji su prethodnih godina bili zanemarivani. Drago mi je da je ova investicija plod zajedničke suradnje Grada i Županijske uprave za ceste, jer, uostalom, stazu će koristiti svi stanovnici ovog dijela Međimurja. Samo suradnjom svih institucija, bez obzira na nadležnosti, možemo kao društvo napredovati i razvijati se“, istaknula je gradonačelnica Cividini.

Kako je napomenuto, nova će staza prolaziti dijelom Žiškovca u kojem se nalazi i Područna škola. Krajnji rok za izradu projektne dokumentacije, uključujući sve potrebne dijelove projekata, elaborate i predradnje do predaje Glavnog projekta za izdavanje Građevinske dozvole je 180 dana od potpisa ugovora. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je oko 20.000,00 eura.

30.06.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International