JASMIN STAVROS
BEZ TEBE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Zaključci 49. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
Zaključci 49. sjednice stručnog kolegija gradonačelnika
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 52. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“  broj 06/2021) gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak, dana 26.06.2023. godine na 49. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Dražen Srpak, Marko Jurović, Vlatka Županec, Josip Sršan, Dolores Vrtarić, Mateja Novak, Petra Sršan Strojko, Drago Belše, Zoran Turk, Marta Erdelja) donosi sljedeće:ZAKLJUČKE
1.Zadužuje se Odjel za komunalne poslove za provođenje uređenja lučice na način da se omogući određeni broj vezova za čamce te da se donja razina obale oko lučice izbetonira zbog lakšeg čišćenja, a i za potrebe događanja.
2.Na Gradsko vijeće uputit će se prijedlog za oslobođenje plaćanja komunalne naknade za dobrovoljne darivatelje krvi s područja grada Mursko Središće sa prijedlogom da se svi koji su dali krv deset ili više puta i koju su nadalje redovni davatelji krvi oslobode plaćanja komunalne naknade. 
3. Odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 500,00 eura za potrebe DVD Narda – pobratimljena općina u Mađarskoj sa stavke međunarodne pomoći.
4.Zadužuju se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za ažuriranje Internet stranice Grada, isto tako i ravnatelji javnih ustanova za ažuriranje svojih Internet stranica te direktor Murs-ekoma također za ažuriranje Internet stranice Murs-ekom.
5.Zadužuje se ravnatelj Centra za kulturu „Rudar“ da s informatičarem s kojim Grad ima sklopljen ugovor ispita mogućnost pokretanja aplikacije putem koje bi građani mogli na svoje pametne telefone dobivati sve bitne vijesti vezane uz Grad Mursko Središće, Turističku zajednicu područja „Mura i gorice“, javne ustanove te komunalno poduzeće Murs-ekom kao i vijesti vezane uz udruge.
6.Zadužuje se Odjel za komunalne poslove za kontrolu svih kanalizacijskih šahtova na području grada te za moguće potrebite popravke istih.
7.Odobrava se isplata kapitalne donacije Župi Sv. Marko Selnica za potrebe postavljanja sustava za grijanje u crkvi Gospe Škapularske u Štrukovcu koja je u sastavu Grada Mursko Središće.
8.Zadužuje se pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela da pribavi popis od osnovnih škola koje pohađaju učenici s područja grada Mursko Središće te da se sa nekom od trgovina s najpovoljnijim uvjetima sklopi ugovor temeljem kojeg će roditelji moći realizirati odobrene visine pomoći za kupnju školskog pribora. Roditelji će u odabranoj trgovini moći kupiti sav školski pribor poput kalkulatora, olovka, šestara, školske pernice, likovne mape i likovnog pribora, kolaže i tako dalje.
9. M.K. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za
dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za
sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada
Mursko Središće
10. I.T. – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za
dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za
sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada
Mursko Središće.
 
11. L.S.  – temeljem podnesene zamolbe za sufinanciranje troškova maturalnog putovanja za
dijete odobrava se financiranje navedenog i to prema Odluci o mjerilima i kriterijima za
sufinanciranje maturalnih putovanja učenika osnovne škole s prebivalištem na području grada
Mursko Središće
12. Serjojnske mame i bebe – temeljem podnesene zamolbe odobrava se pokroviteljstvo kreativne radionice u recikliranju tekstila u iznosu od 250,00 eura plus PDV.
13. Daniel Dobranić, Istarsko naselje 9 – temeljem podnesene zamolbe odobrava se postavljanje dva prijenosna kemijska wc-a za korištenje kod Street workout sprava u Murskom Središću u svrhu humanitarnog eventa dana 01. srpnja 2023. godine.
14.Radio klub Međimurje – temeljem podnesene zamolbe odobrava se isplata novčanih sredstava u iznosu od 663,61 eura za pomoć na odlazak i sudjelovanje na 21. IARU Svjetsko ARDF prvenstvu u Češkoj.
15.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za postavljanje osvjetljenja u centru naselja Peklenica kod „Trojke“ od traženih tri (3) ponuda u roku su pristigle dvije (2) ponude te se prihvaća najpovoljnija ponuda DK elektro usluga j.d.o.o. iz Peklenice u iznosu od 2.988,75 eura s uključenim PDV-om.
16.Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za proširenje javne rasvjete u naselju Križovec od traženih tri (3) ponuda u roku je pristigla jedna (1) ponuda od DK elektro usluga j.d.o.o. te se ista i prihvaća u iznosu od 6.218,75 eura s uključenim PDV-om.  
 
Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
 
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
GRADONAČELNIK
 
KLASA: 007-01/23-01/127                                                              GRADONAČELNIK:
UR.BROJ: 2109-11-23-01-1                                                            Dražen Srpak
Mursko Središće, 26.06.2023.
 

27.06.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International