ANTONIJA ŠOLA I DJAKO
USNE LAŽLJIVE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca uz 18 točaka Dnevnog reda, a kojoj je prisustvovalo 19 vijećnika.

Uz najvažnije točke Dnevnog reda, Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023., na samom početku odrađena je verifikacija mandata vijećnika. Tako s obnašanjem dužnosti gradskog vijećnika nakon mirovanja mandata kreće Stjepan Kovač, dok od danas svoju vijećničku dužnost prestaje obnašati njegov dosadašnji zamjenik Miroslav Novak.

Kako je na konferenciji za novinare uoči same sjednice objasnila gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividinukupna visina proračuna usvojenim Izmjenama se povećava za 3.088.957,11 te iznosi 52.004.536,89 eura. Unutar kategorija prihodovne i rashodovne strane izvršene su korekcije u skladu s realiziranim iznosima, raspoloživim informacijama i procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine. Planirani ukupni prihodi se smanjuju. U okviru prihoda poslovanja za prihode od poreza procjenjuje se mogućnost povećanja, dok se kod prihoda s drugih razina (EU, Država, županija i druge općine) – skupina 63, predviđa manje moguće ostvarenje od planiranog osnovnim proračunom. Naime prema sadašnjim raspoloživim informacijama neki se planirani prihodi za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata Grada i proračunskih korisnika neće realizirati, među njima je vrijednosno najznačajniji planirani prihod za izgradnju objekta Regionalnog edukacijsko rehabilitacijskog centra, za čije je financiranje sklopljen Sporazum, temeljem kojeg se mijenja tijek novcaZnačajan utjecaj na smanjenje plana ovih prihoda ima i činjenica da se, temeljem Upute Ministarstva financija, neki, do sada planirani iznosi prihoda, ne evidentiraju kroz prihode proračuna Gradabudući da samo prolaze kroz račun Grada. To su npr. prihodi za elementarne nepogode i prihodi za financiranje užine u osnovnim školama, za što Država osigurava značajan iznos sredstava. U ostalim skupinama prihoda poslovanja nema značajnijih odstupanja, samo korekcije u manjim iznosima”, objasnila je gradonačelnica.

Najavljene investicije – sigurnije prometnice, nova šetnica, trg, parkiralište, teniski centar…

Pritom planirani iznos za investicije raste, uz promjenu izvora financiranja istih – smanjuju se prihodi s razine EU i Državnog proračuna, uz istovremeno planiranje financiranja iz dugoročnog zaduženja. Što se tiče značajnijih investicija u proračunu, za izgradnju i rekonstrukciju ulica planiraju se znatno veća sredstva, povećanje s 3,93 milijuna na 8,5 milijuna kuna, od čega se dio u iznosu od 4.890.000 eura pokriva kreditnim sredstvima, dok se razlika pokriva sredstvima s razine EU ili proračuna RH te iz proračuna Grada iz namjenskih prihoda ili manjim dijelom, iz općih prihoda i primitaka proračuna. Kao pojedinačno najveći iznos ističem uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkiralište na SRCkao dio investicija iz ITU mehanizma, zatim prometnice u zoni Globetka, izgradnju Ulice 34. inženjerijske bojne s rekonstrukcijom raskrižja u kružno raskrižje na tom području, rekonstrukciju dionice ceste prema Novom Selu Rok, sanaciju Prvomajske ulice u Mihovljanu, izgradnju kružnog raskrižja u ulici Ivana Mažuranića, rekonstrukciju raskrižja Ivana Gorana Kovačića i sjeverne obilaznice, sanaciju staze u ulici Ivana Novaka u Čakovcu i drugo. Za izgradnju rasvjete također se planiraju nešto veća sredstva od planiranog u osnovnom proračunu, od ukupno planiranih 306 tisuća eura iz kredita će se financirati 100 tisuća eura, rekla je Cividini. Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture neznatno se povećavaju u odnosnu na osnovni plan, a odnose se na ulaganja u nerazvrstane ceste, održavanje javnih i zelenih površina, nabavu urbane opreme, trošak i održavanje javne rasvjete, otplatu mjesečnih rata za modernizaciju javne rasvjete i dr. Navedeni iznos rashoda sadrži i iznos plaća na javnim radovima, koji su se ponovno aktivirali tijekom svibnja ove godine. Planirana sredstva za održavanje objekata visokogradnje ovim se Izmjenama i dopunama proračuna ne korigiraju te ostaju na razini planiranih 581.600 eura. U okviru ovog se programa održavaju objekti u vlasništvu Grada (upravna zgrada, stanovi, poslovni prostori, objekti dječjih vrtića, sportski objekti i dr.), kao i objekti osnovnih škola.

Najavljena rekonstrukcija dječjih vrtića i izgradnja novog te donesena Odluka o početku izgradnje IV. OŠ

Najviše se sredstava planira za izgradnju regionalnog teniskog centra (3 milijuna eura), a ostale veće planirane investicije su sportska dvorana i dogradnja OŠ Kuršanec, rekonstrukcija zgrade DVD-a u Savskoj Vesi, rekonstrukcije gradskih dječjih vrtića i izgradnja novog na čakovečkom Jugu, energetska obnova objekata (DV “Cipelica”, NK “Sloga”, solarne elektrane na bazenima, itd.), ulaganja u društvene i sportske objekte, izrada projekata za zgrade, kao i značajna ulaganja temeljem ITU mehanizma (vanjski bazeni, uređenje Trga Republike, prometnice, formiranje centra za potporu poduzetništvu itd.). Za sufinanciranje ulaganja u navedene objekte očekuju se sredstva s razine EU ili Države, a koristit će se i sredstva proračuna (namjenski prihodi, prihodi od prodaje imovine ili opći prihodi i primici).

Vijećnici na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća Josipom Vargom pritom su izglasali tri važne Odluke za segment obrazovanja –  o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec te o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada.

Nakon što smo izradili i usvojili UPU Vojni vrtovi – Sjever te otkupom od privatnih vlasnika osigurali zemljište za gradnju IV. osnovne škole, potrebno je donijeti Odluku o gradnji. Ovime formalno krećemo s postupkom koji će rezultirati potpuno novom osnovnoškolskom ustanovom u Čakovcu. Nakon što je Gradsko vijeće usvoji, Odluka će biti proslijeđena u Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje bi ju trebalo potvrditi te zajedno s nama krenuti u pripreme za osnivanje ustanove, objasnila je gradonačelnica Cividini te dodala kako prema demografskim podacima i trenutnim planovima, na području Grada Čakovca ima mjesta za jednu, možda dvije nove osnovne škole. Nova bi škola imala oko 400 učenika, a u nju bi, prema mreži, išla djeca iz sjeveroistočnog dijela grada te iz Mihovljana, Novog Sela Rok i Krištanovca. Time bi rasteretili I. OŠ koja je sa svojih otprilike 800 učenika najbrojnija osnovna škola u županiji.

Osigurana sredstva za kupnju radnih bilježnica i popratnog materijala čakovečkim osnovnoškolcima

I predstojeće školske godine, Grad Čakovec će iz proračuna roditeljima osnovnoškolaca vratiti dio novca utrošenog za kupnju radnih bilježnica, geografskog atlasa te mape za likovni odgoj. Prošlogodišnja odluka usklađena je s novom valutom te su iznosi zaokruženi na više. Tako će roditelji učenika od 1. do 3. razreda, koji u računovodstvo škole donesu račun za radne bilježnice, dobiti povrat od najviše 30 eura, 4. razreda 45 eura, a od 5. do 8. – 60 eura. Iznos od oko 122 tisuće eura, predviđen je u ovogodišnjem proračunu. Tema mreže predškolskih ustanova aktualizirana je na sjednici te je naglašeno kako je jedna privatna predškolska ustanova zatvorila svoja vrata, što otežava realizaciju plana da predstojeće pedagoške godine sva djeca koja to žele imaju osigurano mjesto u čakovečkim vrtićima i jaslicama. Kao što znate, dobili smo državni novac za obnovu dva i izgradnju jednog novog vrtića. Obnavljat će se matični objekti Cvrčka i Cipelice, gdje će se otvoriti po dvije nove jasličke skupine. Vjerujemo da će one u funkciji biti do kraja ove godine. Također, i privatni vrtići prilagođavaju se situaciji te povećavaju svoje kapacitete, posebno u jaslicama. Uvjerena sam da će najkasnije u studenom sva vrtićka djeca s područja Grada Čakovca čiji roditelji to žele, imati osigurano mjesto u jednoj od predškolskih ustanova. Isto očekujem, no nešto sporije s jaslicama. Ono što ne možemo jamčiti je da će svaki roditelj uspjeti upisati dijete upravo u vrtić koji želi, no nastojat ćemo da im se ide u susret. Upisi su u tijeku, konačne brojke imat ćemo za tjedan-dva, no sigurno je da će sve ustanove biti popunjene”, kazala je na konferenciji za novinare.

Vijećnici su usvojili i Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture, Program održavanja komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti, Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti i Program demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Glasalo se i o Odluci o pokretanju postupka stavljanja van snage UPU „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu, kako je Urbanistički plan Sajmišta donesen prije otprilike 40 godina te je u međuvremenu četiri puta mijenjan.

I ove godine poticaji mladim obiteljima za kupnju starih kuća na području mjesnih odbora

Izglasana je i Odluka o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca te će Grad po uzoru na prošlu godinu korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili nekretninu (staru kuću) na području mjesnih odbora dodijeliti poticaj, pojedinačno u iznosu od najviše 6 tisuća eura. Podsjetimo, u 2022. godini u mjeru se uključilo 11 obitelji. Vijećnici su glasanjem dali i suglasnosti na prijedlog izmjene i  dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023., Odluci o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad, Odluci o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec, čime se uređuje pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad koje su imali u obavljanju poslova za vijeće nacionalne manjine i kao predstavnici nacionalnih manjina.

Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i Odluka o izmjenama Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Nakon što je Mirjana Varga dostavila Gradu Čakovcu zahtjev za razrješenjem, za novu članicu u oba Povjerenstva imenovana je Sandra Mihajlović.

Na 17. sjednici prošao je i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Čakovca, kao i Odluka o ustrojstvu uprave. Tu je točku na konferenciji objasnila čakovečka gradonačelnica. Točno smo na polovici aktualnog mandata te želim poboljšati funkcioniranje Gradske uprave, staviti naglasak na razvoj i privlačenje što više europskog novca za infrastrukturne projekte. U ove dvije godine, upoznala sam sve zaposlenike Gradske uprave, imam realan uvid u njihovu stručnost i mogućnosti te smatram da je ustroj u zadanim okvirima najkvalitetniji. Nova reorganizacija omogućit će nam bolje obavljanje usluga, jer paralelno s njim ide digitalizacija poslovanja, uvodi se novi upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, čime naglasak stavljamo razvoj, posebice korištenjem ITU mehanizma, te onim što je dosad Čakovcu nedostajalo – boljom suradnjom s gospodarstvom. Poslove ukinutog Upravnog odjela za upravu te sve njegove zaposlenike, preraspodijelila sam po drugim upravnim odjelima, ovisno o djelokrugu posla koji su preuzeli. Mislim da je važno i dodati da novi ustroj ne podrazumijeva nova zapošljavanja. Eventualno će se raspisati natječaji za ona radna mjesta koja su upražnjena ili gdje se opseg posla znatno povećao”, zaključila je i dodala kako je danas na stolu i nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koja se usklađuje sa Zakonom te mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave. Dužnosnicima se, prema tom mišljenju trebaju isplaćivati troškovi prehrane, dnevnica za službena putovanja i slično, što dosad nije bio slučaj. Ostala prava, poput korištenja službenog vozila, pomoći za rođenje djeteta, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji i slično, trebaju se urediti posebnim aktima jedinice lokalne samouprave, a ono na što dužnosnici i dalje nemaju pravo je regres za godišnji odmor, jubilarnu nagradu, dar za djecu, božićnicu i slično.

Spomenimo kako od 18 točaka Dnevnog reda jedna nije usvojena, a to je Prijedlog Stajališta o članku 11. Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca.

15.06.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana