MERI CETINIĆ
EVO CVATE RUŽMARIN
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | AKTUALNI SAT – 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanja vijećnika Milorada Mihanovića i vijećnice Renate Kovačić
AKTUALNI SAT – 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanja vijećnika Milorada Mihanovića i vijećnice Renate Kovačić
Vijećnik Milorad Mihanović postavio je gradonačelniku slijedeće pitanje „Pošto su bili sad i manjinski izbori, ljudi su malo bili i revoltirani vezano uz naš vrtić. Ljudi me pitaju da postavim pitanje našem Gradskom vijeću i gradonačelniku da u našem gradskom dječjem vrtiću nema mjesta za djecu iz područja grada Mursko Središće, a ima mjesta za djecu iz susjedne općine Vratišinec. Pa bih postavio pitanje kako to da nema mjesta za mještane grada, a ima mjesta za općinu Vratišinec.“ Gradonačelnik je odgovorio kako misli da je tu riječ o djeci koja su bila već prije upisana kada je bilo kapaciteta i sad ih se jednostavno ne može izbaciti. Naveo je kako nas čeka još ta dogradnja vrtića sa četiri skupine s kojom bi se mogao obuhvatiti taj broj neopisane djece, a predškolski odgoj se provodi za svu djecu te tako i za djecu iz naselja Sitnice što je ujedno i zakonska obveza te da smatra kako je to vrlo korisno.
Vijećnik Milorad Mihanović postavio je drugo pitanje gradonačelniku, a koje je vezano uz multikulturalni centar u Sitnicama, rekao je kako se čeka neki natječaj, a vidi se da treba prostor za određene stvari, kao na primjer za održavanje manjinskih izbora kao i za druge događaje. Gradonačelnik je odgovorio da Grad nije imao najozbiljnije namjere to graditi da ne bi ni ušao u trošak projektiranja i ishođenja građevinske dozvole. Iznio je kako se ni drugi društveni domovi nisu gradili iz gradskog proračuna već su se samo adaptirali, novi dječji vrtić gradio se iz EU fondova, Centar za kulturu uz veliku pomoć Ministarstva kulture te se tako zapravo sve te neke kapitalne investicije grade iz EU fondova. Rekao je kako je nekoliko puta razgovarao i s njime o tome kako se traže mogućnosti financiranja, razgovarao je također i s g. Veljkom Kajtazijem te se stalno prati prijava na EU fondove te smatra da bi to bio jako veliki dobitak za ulicu Sitnice. Istaknuo je kako obećava da Grad od toga ne odustaje te da se traže izvori financiranja.
 
Vijećnica Renata Kovačić pitala je gradonačelnika vezano uz prskanje komaraca – larvi, da se nada da će se prskati i ove godine kao i svake godine te kad je isto planirano. Gradonačelnik je odgovorio kako su larve na području grada Mursko Središće prije nekih deset dana već tretirane na svim lokacijama koje su prema nalazu dostavljenom od strane Bioinsituta zaražene, a po potrebiti će se to ponoviti te će se svakako tretirati i odrasli komarci.
Drugo pitanje vijećnice Renate Kovačić glasilo je „što je s dogradnjom Osnovne škole“. Gradonačelnik je odgovorio da je situacija s Osnovnom školom takva da se čeka objava javnog poziva za prijavu dogradnje. Naveo je kako je u kontaktu sa županom i da je obavješten da je sve u redu u vezi prijave i da se Osnovna škola Mursko Središće spremna prijaviti u NPOO za financiranje dogradnje deset učionica, a vrlo je važno reći da je rok za realizaciju tih projekata kraj 2025. godine.
 
(tekst: GMS)

16.05.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana