CHRIS DE BURG
THE LADY IN RED
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Pročistač otpadnih voda u Murskom Središću započeo s pokusnim radom
Pročistač otpadnih voda u Murskom Središću započeo s pokusnim radom
 „Zaštita voda je danas od ključnog značaja, što se upravo i postiže ovakvim projektima koji se ne rade jednom u deset nego jednom u sto godina“, rekao je gradonačelnik Murskog Središća i saborski zastupnik, Dražen Srpak na svečanom obilježavanju početka pokusnog rada Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Aglomeracije Mursko Središće, dodavši kako slijede prijave projekta za aglomeracije Štrukovec i Križovec.
 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće izgrađen je istočno od grada Mursko Središće na lokaciji zvanoj „Zalešće“, kapacitet mu je 12 000 ES (ekvivalent stanovnika) s III. stupnjem pročišćavanja, što podrazumijeva uklanjanje krutih i otopljenih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama na vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN26/2020) tj. suspendirane tvari na 35mg/l, KPK na 125mg/l, BPK5 na 25mg/l, fosfora na 2mg/l i dušika na 15mg/l. Obrada mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda odvijat će se aerobnom stabilizacijom i dodatnom biološkom obradom kroz polja za ozemljavanje biljkom Phragmitus australis koja se koristi za dehidraciju i mineralizaciju, a  izdvojen fosfor i dušik kao nutrijent koriste za rast i razvoj biljke te na taj način izdvojen mulj dodatno mineraliziraju. Ukupna vrijednost ugovora za provedbu ovih radova iznosi 53.351.570,53 kune ili 7.080.970,27 eura.
 
„Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja intenzivno radi na tome da učini okoliš čišćim i  održivim, čime se podupire i razvoj gospodarstva. Ovdje konkretno je važno spomenuti da će se zbrinuti 12 000 ekvivalent stanovnika onečišćenih voda, da ćemo dići postotak priključenosti sa nekih 13 ili 14 posto na gotovo 85 posto, što znači da će 8500 stanovnika imati priključak na javni sustav kanalizacije, što je velika stvar“, izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković.
 
„Zadovoljstvo mi je da se u Međimurju realizirao ovaj projekt, koji s jedne strane podiže standard, a s druge postotak izgrađenosti komunalne infrastrukture u cijeloj županiji i pozicionira nas kao primjer dobre prakse u hrvatskoj. Preko 400 kilometara mreže izgrađeno je u Međimurju i želja nam je nastaviti ulagati dalje“, izjavio je župan Međimurske županije, Matija Posavec.
„Uređaj će pročišćavati sanitarne otpadne vode sa područja grada Mursko Središće (naselja Mursko Središće, Peklenica i Hlapičina) te općine Sveti Martin na Muri (naselja Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), općine Selnica (Selnica-dio) i općine Vratišinec (naselja Vratišinec i Gornji Kraljevec). Izgradnja sustava odvodnje započela je 16. rujna 2019. godine, a u sklopu nje izvedeni su i besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisane ugovore o priključenju na sustav javne odvodnje, ukupno za oko 3000 domaćinstava“, izjavila je direktorica Međimurskih voda, gđa Sunčana Glavina, dodavši kako je cjelokupna provedba projekta ”Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Mursko Središće“ u visokom stupnju izvršenosti.
Trenutno su u tijeku završni radovi na izgradnji gravitacijskih kolektora i tlačnih vodova, te crpnih stanica, kao i pripreme i izvođenja asfaltiranja u svim naseljima na aglomeraciji Mursko Središće. Većina radova na cjevovodima u naselju Čestijanec, Brezovec, Jurovec, Lapšina, Vrhovljan, Žabnik, Sveti Martin, Hlapičina, Peklenica i Gornji Kraljevec je završena i preostali su sanacija uočenih nedostataka, dovršetak izvedbe crpnih stanica i asfalterski radovi. Dosad je na projektu sveukupno postavljeno cca 71.943 m cijevi i 1.475 revizijskih okana, 414 izvoda i 2.734 kućna priključka.
Projekt Aglomeracije Mursko Središće, uz aglomeraciju Donja Dubrava, spada u jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Međimurskoj županiji. Ugovor za izgradnju sustava odvodnje potpisan tijekom rujna 2019., a sufinancira se iz Kohezijskog fonda Europske unije i nacionalnih sredstava, odnosno 70,84% su bespovratna sredstva EU, 12,64% Državni proračun RH, 12,64% Hrvatske vode te 3,88 % jedinice lokalne samouprave.
 
Projektom aglomeracije Mursko Središće koji će se provoditi kroz realizaciju 6 komponenti predviđena je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Grada Mursko Središće (grad Mursko Središće s naseljima Peklenica i Hlapičina) te Općine Sveti Martin na Muri (Žabnik, Marof, Vrhovljan, Sveti Martin na Muri, Brezovec, Jurovec, Lapšina i Čestijanec), Općine Selnica (Selnica – dio) i Općine Vratišinec (Vratišinec i Gornji Kraljevec).

29.03.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International