MIRKO CETINSKI
MOJE LUDO SRCE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | AKTUALNI SAT 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Pitanja vijećnika Kristijana Antolovića, Dragutina Stojka, Milorada Mihanovića i Marka Strojka
AKTUALNI SAT 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Pitanja vijećnika Kristijana Antolovića, Dragutina Stojka, Milorada Mihanovića i Marka Strojka
 Na početku 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće koja je održana u subotu, 04. ožujka 2023. godine predsjednik Gradskog vijeća Miljenko Cmrečak pozdravio je sve prisutne te otvorio aktualni sat gdje vijećnici mogu postavljati pitanja gradonačelniku. Gradonačelnik Dražen Srpak prije početka aktualnog sata, u ime svih vijećnika i zaposlenika, čestitao je gradskom vijećniku Kristijanu Antoloviću 50.-i rođendan.
 
Vijećnik Kristijan Antolović postavio je gradonačelniku dva pitanja vezana uz sport. Prvo pitanje glasilo je: „ Vidimo da se tribine na NK Rudaru polako završavaju i je li time taj projekt završen ili će trebati osigurati još novaca?“ Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je da je do sad, prije ove faze, bilo uloženo oko 200 tisuća eura, ova faza je oko 400 tisuća eura i za završetak tribina će trebati uložiti još oko 200-300 tisuća eura. Naveo je kako će se taj novac, barem djelom, pokušati dobiti iz drugih izvora. Za trenutnu fazu odobreno je 850 tisuća kuna od Ministarstva sporta i turizma. Drugo pitanje vijećnika Kristijana Antolovića bilo je sljedeće: „Moje pitanje ide u smjeru rješavanja pitanja pomoćnog nogometnog terena, a znamo i za potrebu za atletskom stazom u Murskom Središću, jer postoji vrijedan atletski klub. U kojoj je fazi rješavanje tog projekta?“ Gradonačelnik je odgovorio da je sad otkupljeno gotovo svo zemljište osim jedne parcele, a to je ona o kojoj smo govorili da ćemo probati riješiti postupkom izvlaštenja međutim u međuvremenu se pronašla vlasnica Deban Anđela koja je rodom iz Murskog Središća, živjela je u Australiji i sad je pokojna, komuniciralo se s njezinom kćeri koja je voljna prodati parcelu i sad bi trebalo napraviti ostavinsku raspravu no to je malo duži proces obzirom što je ona u Australiji, isto tako, u gruntovnici je netko greškom upisao krivo prezime, pa je time još kompliciraniji postupak. Otkup svog zemljišta je preduvjet, obzirom što će projektna dokumentacija za izgradnju Sportskog parka uskoro biti gotova kao i građevinska dozvola, da bi se navedeni projekt mogao negdje prijaviti.
 
„Staza od Središća do Peklenice je izgrađena, a u najavi je i ona od Murskog Središća prema Hlapičini kako bi se biciklistima i pješacima olakšati prometovanje. Kada možemo očekivati realizaciju tog projekta?“ pitao je gradonačelnika vijećnik Dragutin Stojko. Gradonačelnik je odgovorio kako je navedeni projekt u planu Županijske uprave za ceste Međimurske županije i da smatra kako je najizglednije da će se to realizirati u 2024. godini. Staza je projektirana i ima građevinsku dozvolu, a Grad će istu sufinancirati. Naveo je kako mu je želja da bude ove godine, možda bi moglo biti iza godišnjih odmora, početkom jeseni, ako ne, onda u proljeće 2024. godine. Drugo pitanje koje je postavio vijećnik Dragutin Stojko bilo je vezano uz aglomeraciju u naselju Hlapičina – donji dio naselja gdje su podzemne vode jake te da se tamo na trenutke događa izljev vode te bi to trebalo nekako riješiti da se ne dogodi da asfalt propadne. Gradonačelnik je odgovorio kako su u kontaktu s nadzornim inženjerom, o tome se upozoravalo. Naime, problem Hlapičine je što je ona jako nisko i što je do same rijeke Mure. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove iznio je kako su s navedenim problemom upoznati i pismeno upozoreni i Međimurske vode i Tegra i nadzorni inženjer i da je bilo već nekoliko sastanaka na tu temu te da će se pronaći rješenje bez obzira na kompleksnost problema kako bi se to do završetka aglomeracije riješilo.

Vijećnik Milorad Mihanović postavio je sljedeće pitanje gradonačelniku „Vidimo da se na području grada Mursko Središće izgrađuje nova mreža optičkog interneta pa me zanima prolazi li optički kabel i kroz naselje Sitnice?“ Gradonačelnik je odgovorio kako je naselje Sitnice već, za razliku od naselja Križovec i Štrukovec, dobilo aglomeraciju te će Sitnice naravno dobiti i optički kabel i imat će najbrži internet u južnom dijelu grada i tko želi moći će se spojiti. Drugo pitanje koje je postavio vijećnik Milorad Mihanović bilo je kada će završiti radovi na aglomeraciji u naselju Sitnice. Gradonačelnik je odgovorio kako su na sastanku u Zagrebu utanačeni datumi s izvođačima i prema tome su radovi u Sitnicama morali biti gotovi do kraja 2022. godine međutim nisu. Naveo je kako će ovih dana ponovno krenuti radovi ako vrijeme posluži i da će se tako završiti preostali radovi u naselju Sitnice, Hlapičina i u Murskom Središću te bi s 01. srpnjem „knjiga aglomeracija“ mogla biti zatvorena nakon više od tri godine. Vijećnik Milorad Mihanović naveo je kako se zna da je naselje Sitnice nedugo bilo obuhvaćeno IPA programom, a i znamo da Sitnice leže na močvarnom tlu i sada kad se sve to raskopalo asfalt je počeo pucati i sad ne zna kako će sve to skupa izgledati. Gradonačelnik je rekao kako su se već zbog sličnih problema sanirale neke ulice na području grada i da će se tako i u naselju Sitnice samo moli malo strpljenja i riješit će se. Vijećnik Milorad Mihanović iznio je kako mještane naselja Sitnice zanima ima li još mjesta u dječjem vrtiću u Murskom Središću jer ga ljudi zovu i pitaju da žele upisati djecu pa kažu da nema mjesta te ga zanima koliki je kapacitet vrtića i koliko djece može primiti. Gradonačelnik je rekao da koliko je on upoznati da nema mjesta i zamolio ravnateljicu Dječjeg vrtića Maslačak da se očituje. Ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak odgovorila je kako je kapacitet vrtića nešto manji nego što imaju upisane djece i da se prešao onaj državni pedagoški standard. Navela je kako su sve skupine prekapacitirane i da su već na prošlim upisima usmjeravali djecu u drugu predškolsku ustanovu na području grada i prema informacijama koje ona ima, druga predškolska ustanova je zbrinula djecu koja nisu dobila mjesto u gradskom vrtiću. Rekla je kako su upiti za upis doslovno na tjednoj razini ali da stvarno nema mjesta. Gradonačelnik je naveo kako je ovo živi dokaz da je vrtiću dogradnja vrlo potrebna i da mu je žao što ima nešto djece iz naselja Sitnice koja nisu upisana, zbog integracije i svega ostaloga ali da se kroz program predškole onda taj dio barem u nekom obliku kompenzira. Iznio je kako je cilj i želja da svako dijete s tri godine ide u vrtić jer je dobrobit iz toga nemjerljiva.
 
Vijećnik Marko Strojko pitao je gradonačelnika „Skela u Križovcu postoji desetljećima i bila je vrlo važna za povezivanja mještana Križovca i okolnih mjesta sa drugom stranom rijeke Mure, a i zbog toga jer veliki broj mještana posjeduje vinograde na Lendavskim bregima. Danas možda više nema toliko važnosti te vrste, međutim vrlo je značajna na očuvanju identiteta, potrebe još uvijek postoje, a sa ulaskom Hrvatske u Schengenski prostor, koji omogućava nesmetano kretanje ljudi dobiva svoj značajan turistički potencijal. Gradonačelniče hoće li se i u budućnosti skela održati i osigurati nesmetano prometovanje ljudi i roba s jedne strane rijeke na drugu?“ Gradonačelnik je najprije izrazio punu zahvalu skelaru koji još uvijek radi, g. Vidoviću, on je u starijim godinama i jednostavno je došlo vrijeme, kao i u svakom poslu, da se umirovi. Iznio je kako je stoga na prošlom kolegiju bio zaključak da se traži novi skelar, objavio se je javni poziv te se pozivaju ljudi da se prijave, uvjet je minimalno završena osnovna škola, zdravstvena sposobnost te se mora položiti ispit za skelara te će taj dio financirati Grad Mursko Središće te se nakon toga sklapa ugovor s odabranom osobom, a prednost će imati osobe iz naselja Križovec. Naveo je također da se skela – uređenje i dio plaće za skelare, svake godine prijavljuje i sufinancira od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Gradonačelnik je zamolio vijećnika, koji je ujedno i predsjednik Mjesnog odbora da potakne odgovarajuće osobe da se prijave za skelara.

 
(GMS)

09.03.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana