ZEC
BILA SI MENI JEDINA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Udruga slijepih Međimurske županije Zapošljava 10 žena
Udruga slijepih Međimurske županije Zapošljava 10 žena
Udruga slijepih Međimurske županije (svojstvo: nositelj projekta) raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU
                                     

Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u periodu od 6 mjeseci na puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje Međimurske županije
Opis posla:
 • Pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i briga o osobnoj higijeni korisnika
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava i potreba 
 • Pružanje podrške korisniku kroz razgovore 
 • Pružanje mjesečne usluge pomoći i podrške prema minimalno šest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
Uvjeti:
 • Punoljetnost
 • Vozačka dozvola B kategorije, osobni automobil 
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave
Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kako slijedi:
Žene od 50 godina starosti i više
- osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom
- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice
- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice
- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
- potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine
- pismenu izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice
- rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
Pripadnice ostalih ranjivih skupina
- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Područna služba Čakovec, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene (žene od 50 godina starosti naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice) s područja Međimurske županije.
Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj:
 • Zamolba za posao i životopis vlastoručno potpisani
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o završenoj školi ili pisana izjava o razini obrazovanja
 • Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave natječaja)
 • Odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju prema uvjetima ovog natječaja

Natječaj je otvoren do 15. siječnja 2023. godine, a prijaviti se možete:
Putem pošte na adresu:
Udruga slijepih Međimurske županije
Kralja Tomislava 34
40 000 Čakovec
Osobnim dolaskom na adresu: Ruđera Boškovića 4, Čakovec uz prethodnu najavu na telefon: 091/639-0005 Mailom: ana@usm.hr
Za više informacija o natječaju: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=129181413,11.01.2023
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International