SREBRNA KRILA
LJILJANA ČUVAJ SE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

U Gradskoj vijećnici Grada Čakovca održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca kojoj je prisustvovalo 16 vijećnika.

Najvažnije točke Dnevnog reda bile su one vezane uz donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu. Po prvi puta, Proračun Grada i sve prateće odluke iskazane su u novoj valuti, u eurima, a Proračun Grada Čakovca za 2023. iznosi 49.136.113,62 eura, odnosno 370.216.048,07 kuna.

Kako je objasnila gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini na konferenciji za medije uoči same sjednice, u ovom najvažnijem gradskom dokumentu koji se donosi jednom godišnje, pobrojano je ono što u idućoj godini namjeravaju raditi, graditi i provoditi. „Proračun je uravnotežen, duboko sam uvjerena realan, planiran prema potrebama i stvarnim mogućnostima te sam uvjerena da ćemo, ukoliko se ne dogode neki veći izvanredni poremećaji, uspjeti realizirati zacrtano. Proračun najbolje pokazuje smjer u kojem bi željela da se Čakovec razvija. Smatram da sam zadovoljila veliku većinu iskazanih želja i potreba, na svima nama je da zacrtano i realiziramo“, objasnila je čakovečka gradonačelnica, uz objašnjenje ključnih stavki, točnije projekata i investicija u sljedećoj godini.

Nastavljamo s izradom projektne dokumentacije za sve investicije koje u idućem razdoblju namjeravamo pokrenuti na čakovečkom području. Svi vidite da se pojačano otvaraju europski fondovi preko kojih se može ulagati u društvenu i komunalnu infrastrukturu, mnogo očekujemo od ITU mehanizma u kojem je za projekte u urbanom području Čakovec predviđeno 20 milijuna eura. Preduvjet za prijavu je pored uređenih imovinsko-pravnih odnosa i pripremljena sva dokumentacija. Sredstva su dobivena i za konačno uređenje pješačke staze u ulici dr. Ivana Novaka u Čakovcu. Ono što će se iduće godine sigurno raditi je rekonstrukcija dječjih vrtića Cvrčak i Cipelica, vrijedna ukupno oko 5 milijuna kuna, za što smo dobili bespovratna sredstva od države. Izgradit će se i solarna elektrana na krovu bazena. Nastavlja se uređenje Vatrogasnog doma u Savskoj Vesi sufinancirano europskim sredstvima, kao i uređenje uklopa ulice Ivana Gorana Kovačića i Sjeverne zaobilaznice koje financiraju Hrvatske ceste. Tu su i investicije započete ove i prošle godine financirane gradskim sredstvima s kojima nastavljamo, poput uređenja Prvomajske ulice u Mihovljanu, Društvenog doma Krištanovec, Ulice Marije Zidarić u Čakovcu, ulaganja u obnovu javne rasvjete na cijelom gradskom području i slično“, objasnila je i najavila korake za provođenje kapitalnih investicija.

„Također, u planu je i dogradnja učionica i sportske dvorane osnovne škole Čakovec, te izrada projektne dokumentacije za novu IV. osnovnu školu. Projektna dokumentacija radit će se i za Trg Republike nakon odabira najboljeg rješenja, za što je u tijeku Javni natječaj. Planiramo i krenuti s izgradnjom Regionalnog teniskog centra u Čakovcu, te uređenjem sportskog trga u kompleksu SRC „Mladost“. Za oba projekta očekujemo sufinanciranje iz drugih izvora mimo Gradskog proračuna.“

Posebno je istakla početak rekonstrukcije prometnice koja povezuje Mihovljan i Novo Selo Rok, kao prvu u nizu obnova još uvijek neobnovljenih važnih prometnica koje povezuju mjesne odbore i sam Čakovec. Prema riječima gradonačelnice nastavit će se i s rješavanjem opasnih mjesta u prometu, izradit će se projekti za rekonstrukciju raskršća na kraju Zrinsko-frankopanske ulice u Čakovcu, gradnju kružnog raskrižja u Ulici Ivana Mažuranića, rekonstrukciju križanja i mosta u Industrijskoj zoni Istok te raskrižja u industrijskoj zoni Zapad.

Grad Čakovec nastavlja sa sufinanciranjem projekata i programa preko javnih poziva, udruga koje djeluju na području grada, a za tu su namjenu predvidjeli 1.387.451,22 eura. „Kada tome pridodamo sredstva predviđena za sufinanciranje aktivnosti udruga u mjesnoj samoupravi dolazimo do iznosa od 1.547.132,23 eura“, naglasila je Cividini.

U obrazovanju će se i tijekom 2023. godine nastaviti sa sufinanciranjem i financiranjem projekata nadstandarda, kako je cilj djeci i mladima omogućiti što kvalitetnije uvjete za učenje i napredovanje. Država je u svom proračunu osigurala sredstva za besplatnu užinu u osnovnim školama, a od ove godine već uhodan sustav provođenja ovog projekta znatno će olakšati provedbu, a učenicima podići kvalitetu školske užine. Nastavlja se i ulaganje u opremu kuhinja koje će se ujednačiti u svim školama, kako bi se uskoro u njima mogli nesmetano pripremati i drugi obroci. Neće se stati ni s dosadašnjim programima koji su se pokazali uspješnima u području socijalne skrbi, zdravstva i demografije. „Poseban nam je cilj u 2023. godini ispuniti uvjete kako bi dobili titulu grad za mlade, pa ćemo pokrenuti mnoge aktivnosti čija je svrha što veće uključivanje mladih u sve procese koji se provode u gradu“, rekla je gradonačelnica.

Osim o Proračunu, vijećnici su na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća Grada Čakovca Josipom Vargom glasovali i ostalim točkama koje uglavnom vezane uz planove i odluke koje proizlaze iz Gradskog proračuna. Tako su donijeti Programi građenja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti, javnih potreba u sportu, javnih potreba u socijalnoj zaštiti, demografskih mjera i javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. Usvojena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2023. te izglasana Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za sljedeću godinu.

Na 14. sjednici dana je prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2022., kao i na prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Vijećnici su izglasali Odluku i Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023., Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2022., Odluku o izmjenama Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj 2022/2023., Odluku o prijedlogu izmjene mreže osnovnih škola na području Grada, Odluku o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi, kao i Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama te Odluku o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjera sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač.

Dana je prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cipelica“ i Dječjeg vrtića „Cvrčak“, te suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u oba vrtića.

Usvojena je Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022., Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023., Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023., kao i Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca.

Sjednica je poslužila i da se usvoji Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2023., Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022., Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2023. do 2026.

Pritom je vijeću na donošenje upućen i prijedlog Odluke Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca, a donesena je i Odluka o donošenju odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupnju zemljišta u Ulici dr. Đorđa Pala.

15.12.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana