KLAPA KAMPANEL
DOBRO JUTRO MEĐIMURJE (MEF 2018)
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | RADOVI NA AGLOMERACIJI MURSKO SREDIŠĆE PRIBLIŽAVAJU SE KRAJU
RADOVI NA AGLOMERACIJI MURSKO SREDIŠĆE PRIBLIŽAVAJU SE KRAJU
Danas, u petak 28.10.2022. u Gradu Mursko Središće na inicijativu gradonačelnika Dražena Srpaka održani je sastanak s predstavnicima naručitelja, izvođača i nadzora na projektu „Aglomeracija Mursko Središće“. Sastanku su bili nazočni gradonačelnik Dražen Srpak sa suradnicima, direktor Tegre Ivan Kolarić sa suradnicima, predstavnik naručitelja Krunoslav Vuk te nadzorni inženjer Vladimir Višnjarić. Glavna tema sastanka bila je kako što prije završiti radove na sanaciji prometnica, a svakako se dotaknulo i generalnih rokova završetka cijelog projekta pa samim time i mogućeg spajanja kućanstava na novu kanalizacijsku mrežu. Zaključeno je da se radovi u naselju Peklenica polako privode kraju te bi u idućih desetak dana sve prometnice u Peklenici trebale biti završene. U naselju Hlapičina radovi traju te bi idući tjedan, iza blagdana Svih svetih trebala biti završena županijska cesta, a u iduća dva-tri tjedna i sve ostale ceste u Hlapičini. Frankopanska ulica u Murskom Središću koja je ujedno i županijska cesta te povezuje gornje i donje Međimurje većim dijelom je završena, a do kraja godine planirano je završiti radove kod pruge na precrpnoj stanici te završno asfaltirati prometnicu. Rudarska ulica i Ulica Josipa Šajnovića planiraju se završiti tijekom prosinca ove godine. Na spoju Murske i Martinske ulice potrebiti su još ozbiljniji radovi obzirom što se mora napraviti spoj prekopavanjem gornjeg potoka, a to su radovi koji su planirani tijekom nadolazeće zime, a nakon toga početkom ožujka završilo bi se i završno asfaltiranje u Murskoj ulici. Naselje Sitnice predviđeno je za sanaciju prometnica do kraja ove godine. Za Selsku ulicu i prostor autobusne postaje još u srpnju potpisani je ugovor za rekonstrukciju kompletne Selske ulice koja će biti jednosmjerna ubuduće s uređivanjem autobusnog stajališta, dok se prostor autobusne postaje pretvara u novo parkiralište. Radovi se nisu mogli pokrenuti prije završetka radova na samoj aglomeraciji koji sad idu prema kraju, a još će se do 15.12.2022. u Selskoj ulici zamijeniti vodovodna mreža i tada mogu započeti radovi na rekonstrukciji Selske ulice i prostora autobusne postaje. Planirani rok završetka je do kraja travnja 2023. godine. Projekt je „težak“ 2,5 milijuna kuna. Isto tako, za iduću godinu predviđena je rekonstrukcija glavnog raskršća te postavljanje semafora u centru grada.. Također je od izvođača zatraženo da se očiste slivnici u ulicama gdje su završeni radovi na aglomeraciji kako ne bi dolazilo do problema s oborinskom vodom. Iz Grada se zahvaljuju svim građanima na strpljenju, a sada je vidljivo da se ono isplatilo jer sve ide polako prema kraju, ubrzo će aglomeracija biti u funkciji, a prometnice su obnovljene ili će uskoro biti te je to jedan sasvim novi izgled i standard u našim naseljima. Projekt aglomeracije Štrukovec Međimurske vode su prijavile i čekaju se rezultati, a za naselje Križovec postupak je u tijeku te se u iduće dvije godine očekuje početak radova.

28.10.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International