NOĆNI ŽIVOT
HERCEGOVKA IZ MOSTARA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Međimurje primjer dobre prakse - kreće izgradnja Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID koji će na jednom mjestu okupiti sve usluge rane intervencije
Međimurje primjer dobre prakse - kreće izgradnja Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID koji će na jednom mjestu okupiti sve usluge rane intervencije
U prostorijama Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu, vrijedan 20.688.820,25 kuna čime će Međimurje i Hrvatska dobiti jedinstveno mjesto pružanja svih usluga rane intervencije.
 
MURID je od 2016. godine jedini licencirani i ugovoreni pružatelj socijalne usluge rane razvojne podrške u Međimurju, no njihove programe koristi više od stotinu korisnika sa sjevera Hrvatske. Zahvaljujući svom radu i iskustvu, ravnateljica MURID-a Silvija Pucko uključena je i u rad Izvršne radne skupine za izradu Nacionalnog strateškog plana za razvoj rane intervencije u djetinjstvu u Republici Hrvatskoj.„Posljednjih deset godina usluga rane intervencija prepoznata je kao jedna od najvažnijih prvih usluga koju djeca i roditelji trebaju dobiti, a s obzirom na velik broj djece i roditelja koji nam se javljaju i traže našu pomoć, naši prostorni kapaciteti i ljudski resursi postali su nedostatni. Stoga naša borba nije više samo borba civilne inicijative, već cijelog društva i države na dugotrajnu korist zajednici.“, istaknula je ravnateljica Pucko dodavši da u Hrvatskoj ne postoji centar za ranu intervenciju ovakvog tipa te će MURID-ov biti prvi: „Uspostavom Centra moći ćemo cijeloj Hrvatskoj pa i regiji  pokazati kako se izboriti za potrebitu pomoć najmanjoj djeci u razvojnom i socijalnom riziku.“
Cilj projekta je izgradnja i opremanje objekta za pružanje socijalne usluge rane intervencije u djetinjstvu od probira, dijagnostike, terapijskih i tranzicijskih programa. MURID pruža stručnu podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima, kao i edukaciju i senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe obitelji i djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području Hrvatske i regije. Danas su prepoznati kao nacionalni primjer dobre prakse stvaranja sustava rane intervencije.
„Zahvaljujući radu MURID-a rana intervencija u Međimurju je prepoznata kao primjer dobre prakse i od strane UNICEF-a. Kvalitetan rad djelatnika MURID-a nažalost nije popraćen infrastrukturnim uvjetima, no svi zajedno smo se uhvatili u rješavanje ovog problema na korist naše djece.“, naglasio je župan Međimurske županije Matija Posavec pohvalivši rad i trud MURID-ovaca zahvaljujući kojima će Centar postati regionalni i nacionalni model intersektorske suradnje i objedinjenog pristupa roditeljima zabrinutima za razvoj svog djeteta.Izgradnja Centra provodi se u sklopu provedbe projekta „Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Javnog poziva “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije”. Intenzitet potpore je 76,70% prihvatljivih troškova, a partneri na projektu su Međimurska županija i Općina Pribislavec.
Centar će se graditi na području općine Pribislavec, pored Osnovne škole Vladimira Nazora, a kako je istaknuo načelnik, Matija Ladić, Općina je spremna i dalje pružiti svu potrebnu pomoć i podršku. Predstavnica izvođača radova, Maja Đurkin Međimurec iz tvrtke Đurkin pojasnila je tehničke detalje radova, a rok izgradnje Centra je svibanj 2023. godine. Centar će se prostirati na oko 1600 m2.Zahvaljujući dosadašnjem djelovanju, projektima i ostvarenim suradnjama stvaramo mjesto objedinjenog sustava zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja i nevladinog sektora s ciljem da se smanje lutanja roditelja i stvori prepoznatljiva početna točka svih daljnjih intervencija.“, zaključno je istaknula ravnateljica Pucko.
 


29.06.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana