DUBRAVKO & AGRAMERSI
AKO IMA BOGA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Gradonačelnica na sastanku u Hrvatskim cestama dogovorila rekonstrukciju dionice od Žiškovca do Slemenica
Gradonačelnica na sastanku u Hrvatskim cestama dogovorila rekonstrukciju dionice od Žiškovca do Slemenica

Kreće rekonstrukcija državne ceste oznake DC209, dionica Mursko Središće – Slemenice teška oko 32 milijuna kuna. Potvrđeno je to na radnom sastanku u Hrvatskim cestama na kojem su o temi čakovečke dionice ceste raspravljali rukovoditelj Poslovne jedinice HC Varaždin Davor Bobičanec, te gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini uz pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama, Damira Šoltića.

Naime Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb izvode radove na rekonstrukciji državne ceste, na dionici Mursko Središće – Slemenice, u duljini od 7.69 km, a za koju je izdana građevinska dozvola. Ugovoreni rok izvođenja radova je 18 mjeseci od uvođenja u posao.

Predmetna dionica nalazi se sjeverno od grada Čakovca na njegovom rubnom dijelu, a duljina zahvata koja prolazi područjem pod upravljanjem Grada Čakovca iznosi 2.2 km.

Napokon mještani dočekali novi sustav oborinske vode i širu prometnicu uz nove biciklističke trake i pješačke staze!

Kako je pritom objasnila gradonačelnica, to za dionicu od Žiškovca do Slemenica znači kako će se izraditi sustav oborinske odvodnje, proširiti postojeća prometnica, obnoviti i modernizirati prometna signalizacija, izraditi biciklističke trake u sklopu i nivou prometnice te pješačke staze odvojene betonskim rubnjakom.

Planiranom rekonstrukcijom dijela ceste želi se podići razina sigurnosti i udobnosti vožnje, povećati nosivost kolničke konstrukcije, poboljšati vertikalne i horizontalne elemente trase, podići razinu sigurnosti pješačkog i biciklističkog prometa, poboljšati odvodnju prometnice, a u naseljima izgraditi zatvoreni sustav odvodnje, te urediti autobusna stajališta. „Dogovorili smo radove koji će omogućiti u prvom redu sigurnost pješaka i biciklista kojima je ova dionica zahtjevna za prometovanje zbog teretnog prometa, a pritom se dobiva i viša razina komunalne opremljenosti naselja uz državnu cestu“, dodala je Cividini.

Rukovoditelj HC-a naglasio je kako će se rekonstruirana cesta sastojati od 2 prometna traka širine 3.0 m s rubnim trakom širine 0.3 m, dok osnovna širina kolnika iznosi 6.60 m. U naselju će se izvesti obostrano biciklističke trake u nivou kolnika u širini 1.0 m, te odvojene velikim betonskim rubnjacima obostrano pješačke staze širine 1.20 m. Izvan naselja izvest će se obostrane biciklističke trake u nivou kolnika širine 1.60 m i bankinama širine 1.0 m.

Sva raskrižja s razvrstanim cestama predviđena su s zasebnim trakama za lijeva skretanja, te klinastim površinama za desno isključivanje s državne ceste. Oborinska odvodnja s kolnika državne ceste unutar naselja riješena je zatvorenim sustavom, dok se izvan naselja oborinska voda preko bankina i pokosa ispušta cestovne odvodne jarke. Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi cca 32.000.000,00 kn + PDV, a radove izvodi tvrtka Pedom-Asfalti d.o.o. iz Zagreba. Nadzor nad gradnjom odrađuje tvrtka Geokon-Zagreb d.d. iz Zagreba. Ugovorena vrijednost nadzora iznosi cca 900.000,00 kn + PDV.

06.06.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International