HAUBIKSI
PIJEM I LJUBIM
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Spameten petek – Janja Kovač i trauma Prvog svjetskog rata u narodnim pjesmama
Spameten petek – Janja Kovač i trauma Prvog svjetskog rata u narodnim pjesmama
U petak,27. svibnja u 19.00 sati, u multimedijalnoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ u Murskom Središću održat će se novo predavanje u sklopu predstavljanja rezultata dvogodišnjeg istraživanja Centra za istraživanje Međimurja. Janja Kovač, kustosica etnografskog odjela Muzeja Međimurja Čakovec održat će predavanje o odrazu trauma iz Prvog svjetskog rata na narodne pjesme u Međimurju.
Ulaz na predavanje je besplatan. U radu se analizira međimurske tradicijske pjesme u potrazi za motivima koji govore o Prvome svjetskom ratu. Analizom je obuhvaćeno gotovo 800 pjesama koje su objavljene u zbirkama Vinka Žganca, a zabilježene su od Prvoga svjetskog rata do 1960-ih godina. Postojanje pjesama s motivom Prvoga svjetskog rata potvrđuje veliku važnost usmene predaje u Međimurju i pjesama kao načina prenošenja iskustva koje je duboko obilježilo jedno povijesno razdoblje. Pronađeni motivi obrađeni su u tematskim cjelinama koje se ugrubo mogu podijeliti na početak Prvoga svjetskog rata, stanje u Međimurju tijekom rata te iskustva vojnika iz Međimurja. Za sve tri cjeline donosim primjere pjesama koje u sebi sadrže najviše detalja ili one koje donose specifičan detalj. Nakon analize odabranoga korpusa pokazalo se da pjesme govore o iskustvima mnogobrojnih pojedinaca, što ih čini vrsnom građom za proučavanje svakodnevice vojnika na bojištu, kao i onih koji su ostali u Međimurju tijekom rata.
(GMS)

26.05.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana