LETEĆI ODRED
LAŽEM KAO DIJETE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
U zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca kojoj je prisustvovalo 18 vijećnika.
S proljetnim temperaturama krenuli radovi diljem grada
Tom prigodom gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini dala je svima prisutnima informacije o aktualnim radovima i investicijama koje su pokrenute na području grada, a koje posebno zanimaju građane. „Počeli su radovi na uređenju pješačko-biciklističke staze u ulici Ivana Gorana Kovačića koja će konačno ovu prometnicu učiniti sigurnijom za pješake i bicikliste, ali i riješiti prijelaz preko sjeverne zaobilaznice. To su prvi u nizu radova koji će početi ove građevinske sezone. Pritom je potpisan ugovor te uskoro počinje nastavak radova na uređenju Prvomajske ulice u Mihovljanu, provodi se javna nabava za montažni rotor u Preloškoj ulici, postavljene su kamere za nadzor prometa u Ivanovcu i Novom Selu Rok, u nabavi je javna rasvjeta u Ulici međimurskih branitelja, uređuje se Društveni dom u Slemenicama, a potpisani su i ugovori za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ulica Globetka, braće Granner i Športske ulice, kao i za rekonstrukciju raskrižja Ulice dr. Rudolfa Steinera i Sajmišne“, rekla je gradonačelnica u uvodu.
Objavljena imena dobitnika javnih priznanja koja će se dodijeliti na svečanoj sjednici Grada Čakovca 27. svibnja
Na sjednici je usvojena Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca za proteklu godinu. Ona će se dodijeliti na Svečanosti povodom Dana Grada Čakovca u Centru za kulturu, posljednjeg petka u svibnju. Komisija za javna priznanja predložila je dodjelu Godišnjih nagrada za obrazovanje Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec povodom 100 godina postojanja, za udruge svim veteranima Domovinskog rata iz Međimurja povodom 30. obljetnice oslobođenja Međimurja od prisustva JNA 1991. godine, za zdravstvo i socijalnu skrb Udruzi slijepih Međimurske županije povodom 70 godina rada, dok za sport Atletskom klubu „Međimurje“ povodom 25 godina postojanja. Nagradu za životno djelo dobivaju Franjo Flac i Miljenko Milović, a Zlatnik Grb Grada Čakovca Zadruga „Humana nova” i dr. Andrej Pal. Po prvi će se puta dodijeliti i Nagrada „Adam Zrinski” za mlade, koja će pripasti Foto-kino klubu Ivanovec.
Novo rasterećenje građana kod plaćanja poreza na korištenje javnih površina
Pred gradskim vijećnicima na čelu s predsjednikom Darkom Zverom našlo se i Izvršenje Proračuna Grada Čakovca za prošlu godinu koje je jednoglasno usvojeno. Manjak prihoda u odnosu na rashode iznosi 7.382.440,27 kuna. „Iako je minus u Gradskom proračunu manji nego što je bio na kraju 2020., Grad je tijekom prošle godine i dalje otežano plaćao preuzete obveze. O razlozima zašto je gradska blagajna došla u takvu situaciju mislim da je dovoljno rečeno, no želim naglasiti da sam preuzimanjem dužnosti gradonačelnice inicirala praksu da se gradski izdaci planiraju odgovornije, odnosno da se ne preuzimaju obveze koje se teško mogu podmirivati u preuzetim rokovima. Da pojasnim, u drugom dijelu prošle godine, Grad je uspio smanjiti manjak za otprilike dva milijuna kuna u odnosu na godinu dana prije, no kumulativno on je i dalje visok te opterećuje planiranje budućih izdataka. Unatoč tome, pokrenuti su novi projekti, no ovog puta sa zatvorenim financijskim konstrukcijama. Vjerujem da ćemo, ako ne naiđemo na nepredviđene okolnosti ili nove „kosture iz ormara”, ove godine uspjeti normalizirati gradske financije te se posvetiti onome za što smo dobili povjerenje građana“, jasna je Cividini. Nakon ove sjednice, usvojenim Izmjenama i dopunama Odluke o porezima, od plaćanja poreza na korištenje javnih površina oslobađaju se svi oni koji provode projekte i programe kojima je cilj povećanje sportskih i rekreacijskih aktivnosti stanovništva, promocija sporta i slično. „Time od ovog nameta oslobađamo sve one koji svojim aktivnostima direktno pridonose zdravlju stanovništva“, naglasila je Cividini.
Za neke se potpuno ili djelomično oslobađa obaveza plaćanja komunalne naknade
Vijećnici su izglasali i Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi kojom se reguliraju kategorije koje su obveznici ili djelomično ili potpuno oslobođeni plaćanja ove naknade. Odluku je objasnila gradonačelnica: „Uvodimo koeficijent namjene za poslovne prostore koje koriste neprofitne organizacije. Od oslobađanja od plaćanja komunalne naknade izuzimaju se institucije socijalne skrbi, a kao potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za objekte koje, za humanitarne i neprofitne djelatnosti, kao vlasnik koristi Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec (uključujući i Centar PrInOS). Odlukom se i dalje predviđa potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za staračka domaćinstva na području Grada Čakovca, uz dodatak da sami žive u stanu ili stambenoj građevini koju imaju u vlasništvu te pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište u tom stanu ili stambenoj građevini.“
Pritom je na sjednici usvojeno Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i programa održavanja u prošloj godini, kao i izvješća ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač (dječjih vrtića „Cipelica“ i „Cvrčak“, Knjižnice „Nikola Zrinski“ i Pučkog otvorenog učilišta Čakovec) te Javne vatrogasne postrojbe. „Izvješća pokazuju kako su ustanove poslovale pozitivno, osim Knjižnice i čitaonice „Nikola Zrinski” Čakovec, no ona je manjak iz prethodne pokrila viškom iz 2020. godine, tako da je na kraju i njihov rezultat pozitivan. Razlog manjku su smanjeni prihodi od članarina i zakasnina“, objasnila je gradonačelnica. Vijećnici su se izjasnili i o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Slemenice pod Jalšom”. Njime će se postojeći Urbanistički plan uređenja uskladiti sa zaključcima provedene javne rasprave te predstavlja zakonsku i stručnu podlogu za izdavanje akata potrebnih za gradnju na tom području. Usvojena je i Odluka o prvom aneksu Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane, uz omogućavanje kreditnog zaduženja Gimnastičkog kluba „Marijan Zadravec Macan” za izgradnju balon dvorane.
U Dnevni red tijekom sjednice su dodane dvije nove točke, prijedlog Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca i prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU prostora Vojarne u Čakovcu. Novim GUP-om osigurat će se prostorno planski preduvjeti za realizaciju novih investicija i projekata, što podrazumijeva potrebu za proširenjem prostornih kapaciteta školske zgrade II. OŠ Čakovec radi stvaranja preduvjeta za odvijanje jednosmjenske nastave, iskazan je i interes za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe s naglaskom na palijativnu skrb na prostoru sjeverno od bolnice, a za prostor bivšeg MTČ-a pritom će se preispitati propisana urbana pravila i po potrebi ista revidirati temeljem konzervatorske podloge/studije za taj prostor. Ujedno će se ovom Odlukom provjeriti usklađenost GUP-a sa zakonima i propisima, posebno u pogledu Zakona o gospodarenju otpadom, preispitati obveze donošenja prostornih planova užih područja i njihovih obuhvata, odraditi potrebna djelomična revizija i ažuriranje prometnog sustava te uvesti promjene utvrđene namjene prostora unutar područja UPU-a i dr. Razlozi za donošenje ID UPU-a su iskazana potreba za promjenom urbanističko tehničkih uvjeta gradnje poslovne građevine tehničke namjene u južnom dijelu prostornog obuhvata UPU-a te potreba određenih usklađenja planirane namjene površina s izvedenim stanjem i budućim potrebama korisnika prostora, u sjevernom dijelu prostornog obuhvata UPU-a. Obje su točke usvojene.
Spomenimo kako jedina odluka koja na 8. sjednici nije usvojena, bila je ona o prijenosu uživo sjednica Gradskog vijeća, uz 3 vijećnika za i 15 suzdržanih.

28.04.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana