VLADIMIR KOČIŠ ZEC I MIROSLAV ŠKORO
RUŽMARIN
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće
Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće
U subotu 02. travnja s početkom u 9,30 sati u Centru za kulturu „Rudar“ održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće s 27 točaka dnevnog reda. Pod točkom jedan i dva usvojena je Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana i Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Mursko Središće. Najvažnije promjene se odnose na usklađenje namjene za izgradnju sportskog parka, dogradnja Osnovne škole MS, Sokolski dom, osiguravanje prostorno planinskih uvjeta za izgradnju stambeno-poslovne zgrade na Slatinama – formiranje novih gradilišta, viseći most… Prihvaćena su izvršenja proračuna za dječji vrtić „Maslačak“, Centar za kulturu „Rudar“ i Gradsku knjižnicu Grada Mursko Središće. Pod točkom šest, a sukladno mišljenju Povjerenstva za sukob interesa, jednoglasno je usvojena je odluka o razrješnjenju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Maslačak“, a ujedno je i jednoglasno usvojena odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća.
Pod točkom sedam većinom glasova usvojeno je godišnje izvršenje proračuna Grada Mursko Središće. Poslovanje grada je u prethodnoj godini bilo dobro planirano i održivo, prihodi su bili na razini 105%, a rashodi na razini 92%. Ostvareni je višak poslovanja u iznosu od 4,4 milijuna kuna, dječji vrtić je ostvario minus od 200 tisuća kuna te će biti potrebno korigirati ekonomsku cijenu jer je očito premala jer se generira minus, dok su ostali korisnici proračuna (CZK i knjižnica) ostvarili višak. Višak sredstava rasporedit će se na infrastrukturne projekte. Većinom glasova usvojena je i odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021.g.
Točka devet je usvojena većinom glasova, a odnosi se na odluku o I izmjenama i dopunama odluke o proračuna grada za 2022.g. Gradonačelnik je priložio amandman koji se odnosi na izmjene oko financiranja uređenja parkirališta na prostoru bivše klaonice Hoblaj. Rebalansom se proračun povećava za 5,3 milijuna te iznosi 43,3 milijuna kuna, a ulaganja se najvećim djelom odnose na projekte: spomen dom rudarstva, rekonstrukcija Selske ulice, montažni wc na Šetnici sv. Barbare, izgradnja pješačke staze u ulici Vladimira Nazora, PBS Mursko Središće-Peklenica….
Gradonačelnik je iznio svoje izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2021.g. Iznijeto je  izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo RH i koncesije na području grada, a koje je grad dužan dostaviti Ministarstvu.
Jednoglasno je usvojena odluka o komunalnoj naknadi grada kojom se više neće naplaćivati komunalna naknada na neizgrađeno građevinsko zemljište. Jednoglasno je usvojena odluka o visini naknade za rođenje djeteta te se tako za 1. dijete povećana na 3 tisuće kuna, za 2. dijete na 6 tisuća kuna, a za treće i svako sljedeće dijete ostaje tisuću kuna.
S obzirom na to da su šetnica i naše manifestacije postale vrlo popularne i profitabilne, nema više razloga za popust. Jednoglasno je usvojena nova odluka o porezima grada kojom se ukida popust za višednevni najam javnih površina tijekom održavanja raznih događaja i manifestacija, a odnosi se na Šetnicu sv. Barbare, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg braće Radića, Trg bana Josipa Jelačića, te ulica Josipa Broza Tita do mesnice Mihalić.
Jednoglasno su prihvaćene Odluka o  izmjenama odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja Grada Mursko Središće, odluka o izmjena odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća grada te izmjena odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju grada. Unutar navedenih odluka izmijenjeni su pojedini članovi odbora/vijeća.
Jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima po kojoj je jednoj osobi povećani koeficijent plaće za 10% s obzirom na preuzimanje dodatnih komunalnih poslova.
Jednoglasno je prihvaćen sporazum o zajedničkom ulaganju u uređenje groblja u Sv. Martinu na Muri s obzirom da se na groblju pokapaju mještani s područja grada.
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o stanju zaštite od požara i godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara – tehničke odluke.
Jednoglasno su prihvaćene: Odluka o zaduženju koja je usvojena krajem 2021.g. međutim zbog tehničkog usklađenja s Ministarstvom financija bilo je potrebno točno definirati investicije na koje će se sredstva utrošiti i Odluka o produljenju roka korištenja dugoročnog kredita, riječ je o kreditu o kojem je donijeta odluka u 2019.g. i kredit je bilo moguće koristiti na tri godine, a s obzirom da je njegova namjena za aglomeraciju i sanaciju cesta, a ista nije završena, potrebno je korištenje kredita dodatno produžiti.
Jednoglasno je usvojeni Akcijski plan održivog energetskog i klimatskog održivog razvoja Grada Mursko Središće – SECAP te Zaključak o protivljenju crpljenju nafte i plina na području Grada Mursko Središće metodom hidrauličkog frakturiranja.
Jednoglasno je prihvaćena Odluka o planu osiguravanja javnih parkirališta na području grada. Uredit će se 15-tak mjesta kod bivše klaonice, 25 parkirnih mjesta u sklopu rekonstrukcije Selske ulice.
Jednoglasno je prihvaćena odluka o dodjeli javnih priznanja grada za 2021.g. Na svečanoj sjednici dodijelit će se nagrada „Počasni građanin Grada Mursko Središće“ Mladenu Grubiću, nagrada „Ivan Šubić“ Ivanu Goričancu i posthumno dr. Ivanu Sklepiću, dok će povelju „Lapornik“ dobiti Petar Medved, SRD Karas i Stjepan Smolak. Nagradu „Magna cum laude“ dobit će Isabell Sršan i Karla Pintarić. Također, za veliki doprinos i promociju Murskog Središća sljedeći će građani dobiti Zahvalnicu – javno priznanje gradonačelnika Grada Mursko Središće: Ana Žilavec (posthumno), Anton Srša Boys, Branko Hoblaj, Ivan Brodar, vlč. Marijan Horvat, Stanko Jambrošić, Jasminka Levačić, Boris Goričanec, Josip Cilar, Marija Rihtarec, Vladimir Vuri, Stjepan Cilar, Franjo Novinić, Nikola Sakač i Zdravko Strojko.
 
 (GMS)

05.04.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana