IVO ROBIĆ
VUŽGI
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | MEĐIMURSKA PRIRODA 11. obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava
MEĐIMURSKA PRIRODA 11. obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura-Drava
Vlada Republike Hrvatske svojom je uredbom 10. veljače 2011. godine proglasila zaštićeno područje Regionalni park Mura-Drava. To je bio prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Prostire se na području pet hrvatskih županija, od Čakovca do Osijeka. Ukupna površina Regionalnog parka Mura-Drava iznosi 87.448,70 hektara, a površina Parka u Međimurskoj županiji iznosi 16.980,34 hektara. Regionalnim parkom upravljaju županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, svaka na svojem području. U Međimurskoj županiji Regionalnim parkom Mura – Drava upravlja Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode. Primarna zadaća je očuvanje prirodnih vrednota kako bi one i dalje bile funkcionalne i osiguravale tzv. usluge ekosustava bez kojih nema života na ovom planetu.
Čovjek je stoljećima mijenjao lokalnu prirodu pretvarajući izvornu divljinu u mozaik oranica, livada, šuma i naselja. Kako pak na izgled krajobraza utječu brojni prirodni i društveni procesi, on se i dalje neprestano mijenja. Zaštićeni prostor Parka uključuje naplavnu ravan i riječne nizine, odnosno poplavne šume, vlažne travnjake, meandre, sprudove, odronjene obale i mrtvice. Više o karakteristikama Regionalnog parka Mura – Drava može se doznati od stručnih interpretatora prirodne baštine u Centru za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu, na adresi Trg međimurske prirode 1, gdje i jest adresa Javne ustanove Međimurska priroda.
Regionalni park Mura-Drava, kao najveće zaštićeno područje u Međimurskoj županiji, imat će svoj plan upravljanja čijoj izradi je protekle i ove godine posvećena značajna pozornost. Radi se na planu upravljanja za Regionalni park Mura-Drava u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom 2000“. Kroz navedeni projekt izrađuju se planovi upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže u cijeloj Republici Hrvatskoj pa tako i u Međimurskoj županiji.
Riječ je o strateškom dokumentu javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja i područja ekološke mreže te određuju ciljevi upravljanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana. Planovi omogućavaju učinkovito i prilagodljivo upravljanje zaštićenim područjem, a donose se za razdoblje od 10 godina. Vizija plana glasi: “Područje Mure i Drave je jedinstven prostor očuvane prirodne dinamike rijeka, mozaika šuma, vlažnih staništa i travnjaka od međunarodne važnosti i značaja na kojem čovjek kvalitetno/dobro živi te razumije i poštuje prirodu.” Planovi upravljanja bi trebali biti usvojeni do kraja 2022. godine.
Zaštita prirode općenito, pa tako i u Regionalnom parku, međutim nije samo briga javnih ustanova. Ona prije svega kreće od svakog pojedinca u lokalnoj zajednici. Između ostalog, upravo je podizanje svijesti o ulozi pojedinca u zaštiti prirode jedna od zadaća javnih ustanova koje upravljaju Regionalnim parkom Mura-Drava.
 
Foto: Davorin Mance
Ilustracija karte RPMD: Roberta Radović

smrtovnice sarajevo smrtovnice visoko smrtovnice bihac smrtovnice jastuci madraci cvijeće horoscope vicevi sanovnik horoskop recepti cosmetics beauty lektire lektira knjige kalkulator
10.02.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana