KRUNOSLAV KIĆO SLABINAC
LETS HAVE A PARTY TONIGHT (Live)
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Gradonačelnica Cividini na sjednici Gradskog vijeća povukla Odluke o cijeni odvoza otpada: „Naći ćemo model koji neće imati toliki udar na građane!“
Gradonačelnica Cividini na sjednici Gradskog vijeća povukla Odluke o cijeni odvoza otpada: „Naći ćemo model koji neće imati toliki udar na građane!“
U zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca kojoj je prisustvovalo 16 od 19 vijećnika. Prve dvije točke koje su se ticale usklađivanja s novim Zakonom o gospodarenju otpadom i pritom dizanja cijene skupljanja komunalnog otpada pod ingerencijom Čakom-a, povukla je s dnevnog reda gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini.
„Odluke i modeli koji su mi prezentirani te posljedice koje imaju na naše građane nisu održivi, stoga predlažem da danas ne raspravljamo o Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca, kao ni o Odluci o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Smatram da moramo pronaći najbolji model koji neće imati preveliki udarac na naše građane, što ću nastaviti raditi i u narednom razdoblju sa svojim timom. Kako odluka o fiksnom dijelu plaćanja odvoza otpada ne mora biti donesena s krajem siječnja kako je bilo prvotno najavljeno, tek ćemo na raspravama, sastancima i u analizama koje nas čekaju naći načine kako voditi računa o svim našim građanima, a posebno najosjetljivijim skupinama društva“, jasna je bila gradonačelnica, povukla točke s dnevnog reda i pozvala još jednom građane da se uključe u javno dostupno e-savjetovanje na internetskim stranicama Grada Čakovca te sudjeluju u kreiranju daljnje politike odvoza otpada. „Moramo ne samo uskladiti cijene sa Zakonom, moramo ih i prilagoditi mogućnostima naših sugrađana, ali i pritom upravo za sve nas korisnike težiti poboljšanju učinkovitosti odvoza otpada na našem području. To uključuje grad Čakovec, ali i sve pripadajuće općine, u dogovoru sa suvlasnicima Čakom-a“, objasnila je Cividini i dodala da je svjesna, a vjeruje i većina građana, da cijena koju plaćamo unatoč rastu cijena goriva, energenata, održavanja i slično nije mijenjana godinama te da je istu potrebno regulirati. „Neminovno je da će novi Zakon donijeti povećanje cijene, no eto nadam se da ćemo naći način da to ne bude u onom obimu koji je bio u startu predložen za Čakovec i okolicu“, naglasila je i dodala kako se cijena ni pod kojim uvjetom ne smije povisiti na način na koji bi ugrozila neke sugrađane, posebno istaknuvši stanare u zgradama koji bi osjetili najveće povećanje cijene te one slabijeg imovinskog stanja. „Tražit ću od Čakom-a da potpuno racionalizira svoje poslovanje, da posluje odgovorno i održivo. Tek tada ćemo znati da smo napravili sve da svi što bezbolnije prebrodimo ovo usklađenja sa Zakonom“, naglasila je gradonačelnica.
Gimnastičari kluba „Marijan Zadravec Macan“ dobivaju najmoderniju dvoranu uz Učiteljski fakultet
Vijećnici su prihvatili Ugovor o pravu korištenja te realizaciju projekta obnove postojeće dvorane i montažne balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta. Kako je pritom objasnila čakovečka gradonačelnica, s realiziranjem ovog projekta krenulo se na prošloj sjednici kada je prihvaćen Sporazum o suradnji s fakultetom. Predloženim Ugovorom pak se sada omogućava prijava na natječaj Ministarstva turizma i sporta za gradnju montažne športske dvorane i opremanje postojeće za potrebe gimnastike. „Gimnastički klub „Marijan Zadravec Macan“ jedna je od aktivnijih i masovnijih sportskih udruga na čakovečkom području, a kako Macanov dom već godinama ne zadovoljava potrebe kluba za trenažnim prostorom, uređenjem gimnastičke dvorane u športskoj dvorani Učiteljskog fakulteta čakovečka gimnastika bi u gradu dobila potrebne prostore za rad i razvoj, dok bi fakultet time dobio i novu dvoranu za potrebe provođenja nastave. Kako njima ona treba nekoliko sati mjesečno, montažna dvorana bit će u preostalom vremenu na raspolaganju svim ostalim sportskim i kulturnim udrugama s gradskog područja“, dodala je Cividini. Prihvaćanjem Ugovora krenulo se s realizacijom Sporazuma s Učiteljskim fakultetom, drugi korak će biti izgradnja dječjeg vrtića, a treći osnovne Waldorfske škole. Na sjednici je donesena i Odluka o prestanku rada Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka. Zaklada je osnovana prije 8 godina i od prvog dana nije zaživjela u obliku u kojem je bila zamišljena. Stoga je odlučeno kako će se preostala sredstva na računu zaklade preusmjeriti u Gradski proračun, iz kojeg se dalje kao i dosad planiraju sva financiranja koja se tiču obrazovanja i njegovog nadstandarda, dok će njen prestanak rada smanjiti trošak za administriranje i održavanje zaklade. „Očekujemo da će se u kreiranje gradskih politika prema mladima uključiti i Savjet mladih Grada Čakovca na čelu s novim predsjednikom Lovrom Horvatom, posebice jer se Grad uključio u EU projekte Europe goes local i dobivanje titule Grada za mlade. Oba projekta predviđaju jaču participaciju mladih u donošenju odluka o preraspodjeli javnih sredstava. Kako preostalih 38 tisuća kuna s računa zaklade ide upravo za takve potrebe, pozivam Savjet da predloži konkretne programe i projekte“, naglasila je Cividini. 
U 2022. fokus na privlačenje sredstava i investiranje u kvalitetnije obrazovanje
Spomenimo kako su vijećnici predvođeni predsjednikom GV-a Darkom Zverom usvojili i Odluku o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022., a gradonačelnica Cividini pritom objasnila kako je u ovoj godini poseban naglasak na izradi projektne dokumentacije kao preduvjeta prijave na natječaje za sufinanciranje. „Iz decentraliziranih sredstava financirat ćemo izradu projektne dokumentacije za obnovu i dogradnju Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ u Čakovcu te dogradnju školske sportske dvorane i pripadajućih učionica u Osnovnoj školi Kuršanec“. Uz izgradnju nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje, izradu dokumentacije za dogradnju II. osnovne škole, daljnje korake u izgradnji IV. osnovne škole, za što su sredstva osigurana u državnom, odnosno gradskom proračunu, krenuli smo u stvaranje uvjeta za uvođenje cjelodnevne nastave u svim gradskim školama. To je direktno ulaganje u budućnost našeg grada, jer će ove investicije omogućiti još kvalitetnije obrazovanje našim učenicima, a učiteljima radne uvjete kakve zaslužuju“, objasnila je čakovečka gradonačelnica. Donesena je i Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022., Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022. te Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Izglasan je i Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 2022., donijet Program utroška šumskog doprinosa za ovu godinu, usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, kao i Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec. Pritom su prihvaćena i Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec te o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.

27.01.2022
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana