MASSIMO
1000 LJUDI
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Mjesec dana nakon održanih lokalnih izbora  u srijedu je konstituirano novo Gradsko vijeće Grada Čakovca. Ovaj, osmi saziv čakovečkog Gradskog vijeća nakon demokratskih promjena, predstavljat će stanovnike Grada Čakovca u narednih četiri godine.Konstituirajuća sjednica zbog epidemioloških mjera održana je u dvorani Centra za kulturu Čakovec. Na samom početku imenovana je mandatna komisija čija je predsjednica Vesna Horvat Baranašić pročitala rezultate lokalnih izbora te konstatirala broj i imena vijećnika sa pojedine kandidacijske liste.Svečanu prisegu kao novi gradski vijećnici položili su Damir Bakač, Vesna Baranašić Horvat, Karolina Juzbašić, Zoran Korpar, Josip Radek, Renato Slaviček, Igor Šegović i Josip Varga sa kandidacijske liste Matija Posavec - nezavisna lista, Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Demokrati i Hrvatska demokratska seljačka stranka.

Prisegu su položili i Dragutin Bajsić, Rajko Bulat, Jurica Horvat, Miroslav Novak, Josip Požgaj i Nino Vurušić sa kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke umirovljenika, Međimurskog demokratskog saveza, Hrvatskih laburista  - stranke rada i Narodne stranke - reformista. S kandidacijske liste stranke Fokus prisegu su položili Boris Bistrović, Asja Supančić Balog i Darko Zver, a Hrvatsku demokratsku zajednicu će u aktualnom sazivu Gradskog vijeća predstavljati Tomislav Marković i Nenad Mekovec.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca većinom glasova izabran je Darko Zver, a za potpredsjednike Josip Varga i Jurica Horvat. Izabrani su i članovi odbora Gradskog vijeća. Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja naredne četiri godine bit će Josip Varga. Odborom za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predsjedat će Štefanija Damjanović, a Odborom za financije i proračun Vesna Baranašić Horvat. Odbor za društvene djelatnosti vodit će Karolina Juzbašić, Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Renato Slaviček, a Komisiju za određivanje imena trgova i ulica Miljenko Zorko.Sjednica je imala i radni dio, a pred novim vijećnicima našle su se četiri točke dnevnog reda. Osim izmjene u poslovniku te Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca, koja će dužnost obavljati volonterski.
 
Vijećnici su jednoglasno prihvatili i Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi. Čestitajući vijećnicima, predsjedniku i zamjenicima te zaželjevši im uspješni rad, gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini istaknula je da ova odluka prva u nizu promjena koje su najavljivali u predizbornoj kampanji. Njome, kako je rekla, želi se objavom jednostavnih nabava na mrežnim stranicama Grada, omogućiti svim zainteresiranima da se na te natječaje jave. Time povećava transparentnost trošenja javnog novca, ali i omogućuje svima zainteresiranima da sudjeluju u nabavama, što dosad nije bilo slučaj. „Promjene prije svega podupiru razvoj zdravog i učinkovitog tržišnog natjecanja među poduzetnicima i svima omogućavaju jednake izglede za uspjeh na natječaju. Dosadašnji način provođenja postupka otvarao je mogućnost da samo oni koji su prethodno odabrani mogu podnijeti ponude. Eliminacijom dosadašnjeg samovoljnog postupanja zatvaraju se vrata tzv. politici povlaštenih te se otvara mogućnost tržišnog natjecanja svim gospodarskim subjektima“, naglasila je gradonačelnica Cividini. Ova Odluka prihvaćena je jednoglasno.Vijećnici su i dali Suglasnost o početku postupka javne nabave Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.
 

17.06.2021
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana