HARI MATA HARI
SVI MOJI DRUMOVI
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Osnovan novi Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće
Osnovan novi Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana na svim razinama radi zaštite i spašavanja života i zdravlja građana, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama, katastrofama i to evakuacija, mobilizacija, žurna pomoć, prva pomoć, sklanjanje, uzbunjivanje i obavješćivanje, zaštita i spašavanje, zbrinjavanje.
Stožer civilne zaštite osniva se Odlukom gradonačelnika. To je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće ili katastrofe, razvijanja plana djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom stožera rukovodi načelnik Stožera, a kad se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima gradonačelnik.

Sukladno Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/2019, 17/20) imenovanje istog provodi se nakon svakih lokalnih izbora. Dana 08. lipnja 2021. godine gradonačelnik Dražen Srpak donosi Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće.
Načelnik Stožera civilne zaštite određuje se iz redova operativnih snaga pa se tako za načelnika Stožera civilne zaštite Mursko Središće imenuje zapovjednik DVD-a Mursko Središće Rajko Bogdan, za zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite imenuje se Josip Sršan, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo,zaštitu okoliša,stambene i komunalne poslove Josip Sršan, a što je usko vezano  uz zaštitu područja. Za članove stožera imenuju Ladislav Soke iz aspekta Ravnateljstva civilne zaštite, Neven Putar iz Hrvatske gorske službe spašavanja, Miljenko Vrbanec iz Policijske postaje Mursko Središće, dr. Stella Hoblaj iz područja zaštite zdravlja, Tomislav Blažon i Siniša Tropša iz sektora graditeljstva i komunalnog gospodarstva, Željka Rihtarec iz područja humanitarnog rada, Marko Strojko i Dražen Srša dokazani predstavnici vatrogasnih društava te Dragutin Stojko potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće.

09.06.2021
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana