MLADEN GRDOVIĆ I BEPO
SVE ZA LJUBAV
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Nove prostorije za Policijsku postaju Mursko Središće
Nove prostorije za Policijsku postaju Mursko Središće
Policijska postaja Mursko Središće desetljećima brine o sigurnosti građana i trenutno pokriva trećinu teritorija Međimurja i 80 kilometara granice. Prije izvjesnog vremena došlo je do prekategorizacije policijske postaje te je ona tako s III. kategorije prešla u II. kategoriju, što posljedično znači da u sistematizaciji radnih mjesta ima puno veći broj policijskih djelatnika i službenika. Osim temeljne policije, u Policijskoj postaji djeluju i kriminalistička i granična policija i trenutno je tu  oko 120 djelatnika.
            Kako trenutna policijska postaja ni izbliza ne ispunjava te kapacitete, Grad Mursko Središće je već prije zgradu dobrovoljnog vatrogasnog društva u koju je od strane Grada uloženo oko 700.000,00 kn dao na raspolaganje PP. Gradnjom novog dječjeg vrtića, uređenjem Stare škole, preseljenjem Gradske uprave i posljedičnim preseljenjem Murs-Ekoma, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i HZMO, nastala je mogućnost da se dodatno osiguraju prostori koji bi služili za potrebe PP Mursko Središće. Obnovu spomenutih prostora koja je iznosila oko 110.000,00 kuna, kao i najam zgrade vatrogascima sufinancira i većina ostalih općina koje su u nadležnosti Policijske postaje Mursko Središće
            Sigurnost građana jedan je od temeljnih elemenata svakog društva, a potrebe policijske postaje za prostorima stvarne su i neodgodive i prepoznate od strane Grada Mursko Središće koji je ponovo izašao u susret. Danas, 25. svibnja, gradonačelnik Dražen Srpak je predao na korištenje prostore načelniku PP Mursko Središće Miljenku Vrbancu. Gradonačelnik je zahvalio na stalnoj brizi za građane i činjenici što je Mursko Središće i prostor koji je pod nadležnošću policijske postaje sigurno mjesto za život. Također, gradonačelnik je napomenuo da je jedino trajno rješenje izgradnja nove policijske postoje. Time bi djelatnici policije dobili mjesto s dovoljno kapaciteta prilagođeno isključivo potrebama policije, a brojni bi se gradski uredi oslobodili za potrebe djelovanja raznih aktivnih udruga s područja Grada Mursko Središće. U tu je svrhu danas upućeno i pismo namjere ministru unutarnjih poslova, Davoru Božinoviću, s kojim je gradonačelnik Dražen Srpak zatražio sastanak. Grad Mursko Središće nastavit će brinuti o potrebama Policijske postaje i prema potrebi pomoći u administrativnim ili poslovno planskim korekcijama u svrhu izgradnje nove postaje, a nadamo se da će ministarstvo u dogledno vrijeme pokrenuti inicijativu izgradnje nove postaje. 

(GMS)

25.05.2021
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana