VINKO COCE
MIRNO SPAVAJ RUŽO MOJA
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Pozitivno poslovanje Grada Mursko Središće u 2020. godini
Pozitivno poslovanje Grada Mursko Središće u 2020. godini
Jedna od glavnih točaka na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće bilo je izvršenje proračuna Grada Mursko Središće za 2020. godinu. Poslovanje Grada Mursko Središće je dobro i stabilno. Na računu je trenutačno 6.3 milijuna kuna i nema nikakvih nepodmirenih obveza. Izvršenje proračuna također ukazuje da je poslovanje dobro i uredno. U 2020. godini zabilježeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 32.050.082,74 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 25.137.513,70. Ostvareni višak tekuće godine iznosi 6.912.569,04 kuna, a preneseni manjak iz prethodnih godina (nastao je zbog projekata realiziranih u 2019. godini za koje su novci stigli 2020. godine) iznosi 6.148.295,35 kuna. Na kraju godine rezultat poslovanja Grada Mursko Središće s proračunskim korisnicima je višak u iznosu od 764.273,69 kuna, pri čemu je sam Grad Mursko Središće ostvario višak od 833.569,62 kune. Sveukupni prihodi bili su na razini 99.62 % od planiranih, što ukazuje na uravnoteženost proračuna, dok su ukupni rashodi bili 96,68 % od planiranih, što je dobar podatak u usporedbi prihoda i rashoda.
Možemo zaključiti da je unatoč velikim investicijama, te s pojačanim financiranjem sportskih i kulturnih udruga, većim ulaganja u djecu, mlade i umirovljenike, poslovanje Grada uredno i stabilno.
(GMS)

13.03.2021
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International