MIRO UNGAR
VOLIM JEDNU CRNE KOSE
Opustite se i započnite dan pun
energije na frekvenciji 104 MHz
RADIO 105 SELNICA
Radio 105 Selnica | Zaštita potrošača u Međimurskoj županiji – primjer u državi
Zaštita potrošača u Međimurskoj županiji – primjer u državi
Međimurska županija je postala predvodnica razvoja i implementacije politike zaštite potrošača, kao jedne od prioritetnih politika EU.  Ne čudi stoga što pokret za zaštitu potrošača postaje prepoznatljiv upravo u toj Županiji, te se stvara sinergija JL(R)S, trgovačkih društava i udruga za zaštitu potrošača, jer se prepoznalo da je svima isti cilj, a to je „zadovoljan potrošač“.
Jasno da je nemoguće postići apsolutno zadovoljstvo, ali u Međimurju se svi subjekti trude što više približiti tom cilju. Međimurska županija u odnosu na druge županije ima najveći broj udruga za zaštitu potrošača po stanovniku. U Registar udruga RH upisano je 6 udruga koje imaju u Statutu djelatnost 7.7.  zaštita potrošača, po klasifikaciji djelatnosti udruga.
Međimurska županija je jedina županija u Hrvatskoj koja objavljuje posebne javne natječaje za sufinanciranje projekata udruga za zaštitu potrošača. Jedina je Županija u Hrvatskoj koja ima savjetovalište za zaštitu potrošača, sufinanciranjem projekta Međimurski info centar potrošača u čije se sufinanciranje uključio Grad Čakovec i 14 Općina s područja Međimurske županije.
 
Zanimljivo je da je u Međimurju probijen i led u sufinanciranju projekata udruga za zaštitu potrošača od strane trgovaca. Naime Zakon o zaštiti potrošača određuje da udruge za zaštitu potrošača moraju u svojem djelovanju biti neovisne o trgovcima, što resorno ministarstvo tumači da udruge ne smiju primati donacije od trgovaca, no u konzultaciji s EU institucijama, te tumačenju pravnih stručnjaka u Hrvatskoj Društvu potrošača Međimurja je pojašnjeno da udrugu za zaštitu potrošača mogu, pače i poželjno je da surađuju s trgovcima, jedino se pri tome ne smije pogodovati trgovcima, tj. ne smiju se provoditi radnje koje bi predstavljale sukob interesa.
Sukladno tome Međimurje plin d.o.o. iz Čakovca je prvo trgovačko društvo koje sufinancira projekt „TROŠILCA INFO“ koji provodi Društvo potrošača Međimurja. A s obzirom da je najizdašniji donator Skupština DPM je Međimurje plin d.o.o. proglasila Generalnim pokroviteljem Prvog hrvatskog potrošačkog portala www.trosilica.info (projekt: TROŠILICA INFO 2020).
 
Glavni tajnik
Željko Tomašić, mag.ing.aedif.

17.10.2020
MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O.
Braće Radića 23
40314 Selnica, Hrvatska
OIB: 42618923306
direktorica: Vera Mezga
režija i studio: +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr
Copyright © 2020 | MEDIA-MIX-RADIO 105 D.O.O. | Sva prava pridržana
Developed by: IN4 International