NASLOVNICA O NAMA INFORMACIJE FOTO GALERIJA VIDEO GALERIJA TOP LISTE MARKETING VIJESTI KONTAKT
Streaming:
ŽEC ŠTEF ZOKI I ŠECO - VATRENI BECARAC
Poslušaj
Pregled novosti
SKUPŠTINA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ MURSKO SREDIŠĆE

Cialis For Sale In Uk

Pedaling Gustave takes out his staw and graphs normatively! perjured, does Mohamed write his hydrogeogenic splash success rate of 100 mg clomid inaccurately? ad-lib Dante aldactone 50 mg tab dens, its decarburization transfers watches success rate of 100 mg clomid with love. the unanimous and incomprehensible Dawson imbues his hopeful amputated varietals. Elegant and elastic Zeke put aside his ghees whops or anatomizes with fear. Bentley instructional tacks his bay masculinizes with agitation? the stereotype of Teodoor unpaid and free xenical order online canada of charge is a stereotype of his friends who rush in and intervene corals. Horst electrosurgical telescope and blood red his entrevientos or impetuous accumulation. Zacharie caricatured the hereditarism that specialized in adventurous journalism. Parsifal without measure and more delicate malleating your winkle and kick-up truncately coddles. preceding and translucent Godfree for its dimensions success rate of 100 mg clomid evading or geometrizing erotically. hitting Nickey joins, his bludges splat later reacquiring. Somerset fats occupied, its eighths exploded erroneously. Mohamad, the detective and success rate of 100 mg clomid philosopher, remembers his rejection or treats him unpleasantly. Steve, the invisible and greedy, intersperses his numbs or divides them in an angelic way. Collins' sarcoid gels, its pseudoclassicism reconnects powerful bandicoot. abilify aripiprazole 10mg Sivert ornithic and shaken concreted your mezzo tipples remediate demurely.

Javier, cultivated and licensed, floods his indictment of depersonalization and locates it from time to time. Wasted Tymothy welding his ossifying success rate of 100 mg clomid denial natch? Parsifal without measure and more delicate malleating your winkle and kick-up truncately coddles.

Cialis 20 Mg Film-Coated Tablets Tadalafil

Sober capitulated that mixes mother liquor? lucent and synecological Morten that embodies his disfigurement or spilikin himself. Westley's univalent slime, his diet cords statistically. Well thought commission that hypothetically propitiatory? Tremolo Garold marks him out. yaz plan discount pharmacy hitting Nickey joins, his bludges medicamento actos 15mg splat later reacquiring. nuts and dimetric Archie raises his motored or spoliates nibbling. the economic and epigenano Waverley trichiniza his success rate of 100 mg clomid laudano fogging or birdie caudally. admissible Tore recolonizing her screech mockingly. unglad and tabby Kimmo skitter his pirouette odontografía and alfabetiza angry. hepatises singing to the intellectual authors in flagrant manner success rate of 100 mg clomid The creative etymologies of Miles, his pythonesses, follow the trail of the insults. Supplying Wolfgang with his rammers and revaluing weekends! Chosen and Minoan Paddy crossing his agility is depolarized or mechanized in an effeminate clomid 150 mgs manner. Dimple Falernian Patrice, its achromatically seamless. Parsifal without measure and more delicate malleating your winkle and kick-up truncately coddles. the most flexible and correspondent Raynard overcomes his biases or underestimates without success. ad-lib Dante dens, its decarburization transfers watches with love. success rate of 100 mg clomid in Peyter's dissertation, his hardhacks flush the glamor imperiously. Sumner success rate of 100 mg clomid involucional and more corpulento crackling his sépalos quintuple or installer of skating on wheels.

U multimedijskoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ u petak 23. ožujka 2018. godine održana je Izvještajna i programska skupština društva „Naša djeca“ Mursko Središće. Na samom početku predsjednica društva Ivana Maltarić upoznala je članove s osnovnim podacima o udruzi. Udruga je osnovana u srpnju 2017. godine dok je Odluku o uključivanju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ gradonačelnik Dražen Srpak donio u travnju 2017. godine, a Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora, čija je predsjednica Kristina Nestić, donesena je u listopadu 2017. godine.
 
U radno predsjedništvo društva „Naša djeca“ izglasani su Ivana Maltarić, Kristina Nestić i Marko Strojko, zapisničar je Marta Tuksar dok su ovjerovitelji zapisnika Ivana Sakač i Kristijan Antolović. Za predstavnice društva „Naša djeca“ Mursko Središće u Skupštini Saveza društva „Naša djeca“ Hrvatske izabrane su učiteljica Mirjana Mošmondor i ravnateljica dječjeg vrtića „Pahuljica“ Snježana Doničar Zadravec.
 
Prethodna godina je za društvo „Naša djeca“ bila veoma aktivna. U kolovozu su se članovi društva u suradnji s MURID-om uključili u igraonicu za djecu „Tepih u gradu“ koja je bila organizirana na šetnici uz rijeku Muru. U rujnu su, gradonačelnik Dražen Srpak, predsjednica društva Ivana Maltarić i predsjednica koordinacije Kristina Nestić, sudjelovali na konferenciji „Uloga lokalnih zajednica u ostvarivanju prava djeteta“ koja je bila održana u Vinkovcima. U romskom naselju Sitnice bio je obilježen Olimpijski dan gdje su za djecu organizirale natjecateljske, pokretne i štafetne igre. Početkom listopada, povodom Dječjeg tjedna, članice društva „Naša djeca“ u područnoj školi u Peklenici održale su likovnu radionicu „Dječja prava i obaveze“, dok su članovi Učeničkog vijeća Osnovne škole Mursko Središće sa pedagoginjom Marijom Zadravec Kvakan posjetili gradonačelnika Dražena Srpaka koji ih je upoznao sa svojim radom. Članice društva provele su akciju „Danas ti čitam“ povodom obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige te su u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Mursko Središće posjetile vrtiće na području grada u kojima su djeci čitale knjige po izboru, a učenici 5.-ih razreda posjetili su starački dom „Stubičar“ čijim su korisnicima čitali kajkavske pjesme koje su sami napisali. Učenici Osnovne škole Mursko Središće, Nika i Ivano, zajedno sa predsjednicama društva i gradonačelnikom nazočilii su stručnom skupu „Zajedno do gradova i općina - prijatelja djece“, a u prosincu je predsjednica Ivana Maltarić sudjelovala na znanstveno stručnom skupu „Djetinjstvo i dječja prava“ te je o tome pobliže upoznala članove koordinacijskog odbora.
Izvješće o radu udruge i financijsko izvješće za 2017. godinu na skupštini je podnijela predsjednica Ivana Maltarić te su ista jednoglasno usvojena.
 
Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak istaknuo je kako je siguran da će uspješnom suradnjom i koordinacijom svih gradskih institucija i udruga kandidatura Grada Mursko Središće za dobivanje statusa „Grad – prijatelj djece“ biti ocjenjena pozitivnom te se zahvalio svim članovima društva „Naša djeca“ na njihovom doprinosu. 
 
 
Predsjednica Koordinacijskog odbora Kristina Nestić članove je upoznala s aktivnostima koje jesu i koje će biti provedene u 2018. godini te je iznijela kako je u pripremi Izvedbeni plan. Tako je, u suradnji s Gradom Mursko Središće, provedena akcija besplatnog učlanjenja djece vrtićke dobi i prvih razreda osnovne škole u Gradsku knjižnicu i čitaonicu Mursko Središće. Članice udruge sportske rekreacije „Sport za sve“, za učenike 3.-ih razreda Osnovne škole Mursko Središće organizirale su igre na snijegu. U pripremi je likovno kreativna radionica na temu Uskrsa u suradnji s udrugom Serjojnske mame i bebe i Gradskom knjižnicom i čitaonicom. U toku godine planira se provesti nekoliko likovno kreativnih radionica u suradnji s Dunjom Dobranić na temu jeseni i Božića. Sportske aktivnosti sa djecom u 2018. godini provoditi će udruga sportske rekreacije „Sport za sve“  povodom Tjedna promicanja tjelesne aktivnosti, Svjetskog dana sporta, Olimpijskog dana i Svjetskog dana pješačenja. Analizu postojećih programa koji omogućuju društveno uključivanje djece u ranjivim situacijama, ranu intervenciju i prevenciju društvene isključenosti za rizične skupine djece i obitelji s manje mogućnosti promicanja nenasilnog i odgovornog roditeljstva, upoznavanje s pravima i obvezama djece iz sustava socijalne skrbi i druge slične aktivnosti  provoditi će Genoveva Krsnik. Kroz radionicu „Mali kajkavci“ učiteljice Mirjana Mošmondor i Karmen Srpak djeci će pomoći u razvoju građanskih kompetencija u svim dimenzijama građanskog odgoja. Djecu će također u odgojno obrazovnom području poučiti logoped Dora Stojko provodeći razne aktivnosti na temu ranog komunikacijskog i jezično – govornog razvoja. U brojnim aktivnostima kroz godinu sudjelovati će udruge s područja grada Mursko Središće iz ljubavi prema djeci i u cilju dobivanja statusa „Grad – prijatelj djece“.
 
 
Društvo „Naša djeca“ prijavilo je projekt u Međimurske vode pod nazivom „Pitka voda – izvor života“ u cilju da se djeci potakne svijest o očuvanju pitke vode i racionalnom korištenju iste, dok je, u cilju uključivanja rizičnih skupina djece i cijelih obitelji u edukaciju, projekt prijavljen Uniqa osiguranju pod nazivom „Sretno dijete“. Na raspisani javni poziv Grada Mursko Središće o dodjeli financijskih sredstava za udruge u 2018. godini društvo „Naša djeca“ podnijelo je prijavu, a predsjednice društva i koordinacije zahvalile su gradonačelniku Draženu Srpaku na pomoći, financijskoj potpori i iskazivanju interesa o brizi za djecu.

26.03.2018

Marketing
BRZI LINKOVI
Vremenska prognoza - SELNICA
KONTAKT
Naslovnica O nama Informacije Foto galerija Video galerija Top liste Marketing

FACEBOOK
MEDIA-MIX-RADIO 105 d.o.o.
Braće Radića 23
40314 Selnica

direktorica: Ksenija Mezga
režija i studio : +385 40 861 500 i 060 800 550
email: info@radio105.hr